Odborná literatúra

Časopisy / Informatika / INFOWARE 01/2009

picture

INFOWARE 01/2009

 

Téma čísla: Disaster recovery; Enterprise Risk Management; IT Service Management


Magazín
1. Spravodajstvo
2. IT komunita
3. Ako zmeniť IT z nákladového centra na generátor biznisu
Reportáž: CA World 2008
4. Perspektívy podnikovej informatiky
Reportáž: Microsoft Teched 2008
5. Téma čísla: Disaster Recovery
6. Disaster Recovery
7. Disaster Recovery planning určite áno, ale... (prvý krok k BCM)
8. Ako vyhodnotiť potrebu riešenia disaster recovery
9. Prehľad dodávateľov Disaster Recovery
10. Vizitkár:
Minerva Slovensko, a. s.
11. Téma čísla: Enterprise Risk Management
12. Enterprise Risk Management
13. Ako riadiť riziká v spoločnosti
14. Prehľad dodávateľov Enterprise Risk Management
15. Kritériá, štandardy a metodika ERM
16. IT a efektívny manažment rizík
17. Riadenie rizík pri správe aktív a pasív
18. Enterprise Risk Management
Prieskum
19. Aký je vplyv rizík na prosperitu firiem?
Výskum
20. IT Job
21. Data Governance a Master Data Management
22. Gadgets
23. Profily ľudí z IT komunity
Ing. Milan Hán, SAP Slovensko, s. r. o.
24. Bezpečnosť mobilných používateľov
25. Téma čísla: IT Service Management
26. Efektívne riadenie IT služieb a automatizácia procesov IT
27. IT Service Management v medzinárodných štandardoch ISO
28. Prehľad dodávateľov IT Service Management
29. CMDB: Päť krokov k úspešnej implementácii
30. Configuration verzus Customization
31. Projekt manažmentu IT služieb
32. Nepodceňujte informačnú architektúru svojej stránky
Organizácia poznania VI.


Technológie a produkty
33. Technológie a produkty
34. Windows 7 ako klientsky OS pre podnikovú sféru
35. Čím viac viete, tým rýchlejšie rastiete
Riadenie skúseností zákazníka
36. Nové serverové riešenia Microsoftu pre sektor SMB
37. Bezpečnosť v aplikáciách Microsoft Silverlight 2.0


Codeware
38. Codeware
39. Linux prakticky ako server
/ Tvorba firewallu - dokončenie
40. Jython: Funkcie
41. IT konferencie a výstavy
42. Programujeme grafický engine XIII.
43. Linux súkromne i pracovne XXVIII.
/ Výroba DVD filmov I.
44. Výhody a nevýhody technológie AJAX
45. Výpočty s formátom času v programe Microsoft Office Excel 2007
46. SQL Server Reporting Services 2008


Servis
47. Sídla v Microsoft Office SharePoint Server 2007
48. Poradňa: Distribúcia súborov
49. Pripravujeme

  • Počet strán: 64
  • Vydal: DIGITAL VISIONS
  • Rok vydania: 2009
  • Formát: A4
  • Cena: 1,96 eur

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky