Odborná literatúra

Knihy / História / Historický kalendár

picture

Historický kalendár

I. Mrva a T. Lengyelova 

Historický kalendár – Slovensko je unikátne encyklopedické dielo od I. Mrvu a T. Lengyelovej. Usporadúva udalosti slovenskej histórie chronologicky podľa jednotlivých dní v roku, počnúc 1. januárom a končiac 31. decembrom. K najvýznamnejším udalostiam a osobnostiam je priradená širšia informácia vo forme medailóna. Pomocný aparát (registre miestne, menné i register udalostí), umožní ľahkú orientáciu. Atraktivitu titulu zvyšuje bohatý obrazový materiál.


  • Počet strán: 400
  • Autor: I. Mrva a T. Lengyelova
  • Vydal: Perfekt, a. s.
  • Rok vydania: 2006
  • Autor: I. Mrva a T. Lengyelova
  • Formát: 215 x 305 mm
  • Cena: 798,- Sk

Kontakt

Recenzie o publikácií:

Žiadne súvisiace položky