ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Podujatia

Voda ako strategická surovina

19.3.2013 - 19.3.2013, 09:00 | Budova CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke v Bratislave

Vedecká cukráreň je to isté, ako je vedecká kaviareň (Café Scientifique), ktorá je určená dospelým záujemcom o neformálne debaty o vede a technike. Rozdiel je len v tom, že do vedeckej cukrárne chceme pozývať predovšetkým mladých ľudí ‒ žiakov základných a stredných škôl. Vedecká cukráreň vytvára jedinečnú príležitosť pre žiakov stretnúť popredných slovenských alebo zahraničných vedcov v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí „vedeckej cukrárne“ a spoločne diskutovať a vysvetľovať si aktuálne témy a podnetné otázky vo vede a technike.
Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne (sú to večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, v divadlách, v puboch ‒ teda v priestoroch mimo akademickej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú vedecké prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou a priateľskou formou zapája žiakov do vedeckej diskusie. Vedecké cukrárne sú otvorené ‒ prístupné žiakom vo veku od 12 do 18 rokov a ich učiteľom.
Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozvaní vedci prednesú 15 až 20 ‒ minútovú informáciu o danej téme ‒ je to dosť času na predstavenie témy a zaujatie účastníkov danou problematikou. Potom je vytvorený dostatočný časový priestor na debatu. Témy vedeckých cukrární sú vyberané podľa aktuálnosti ‒ génové manipulácie, biotechnológie, globálne otepľovanie, astronómia, robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných technológií, nanotechnológie a pod.
Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty podáva čaj (káva pre dospelých), minerálka, džús a koláčiky.
Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako 90 až 120 minút.

Program

Zdanlivo absurdné. Vody je predsa všade okolo nás dosť, niekedy až priveľa ‒ potom tu máme povodne. Občas jej máme málo; teda málo jej majú rastliny, ktoré na to reagujú zníženou úrodou a na trhu sa to prejaví zvýšenými cenami chleba. My na Slovensku sme na tom s vodou dobre. Sú však krajiny, kde je voda kritickým miestom rozvoja spoločnosti, ktorá limituje doslova existenciu obyvateľstva.
A pritom je Zem nazývaná aj modrou planétou, lebo z vesmíru tak vyzerá, je modrá hlavne vďaka vode v moriach. Keby sa všetka voda rovnomerne rozdelila po povrchu Zeme, vytvorila by vrstvu 2,7 kilometra hrubú. Teda, vody máme naozaj dosť, lenže slanej, takzvanej sladkej je z celkového množstva vody len asi 2,5 % väčšina z tohto objemu je však v ľadovcoch, teda vrstva sladkej vody by bola hrubá asi 50 metrov. Zdá sa to byť veľa; malo by jej byť dosť pre všetkých. V čom je teda problém? Je to jednoduché, zásoby vody sú rozdelené v priestore a v čase nerovnomerne. Vo vyšších zemepisných šírkach je vody viac, ako je dobré, ale v priestore medzi obratníkmi je jej málo. A to viac ako 90 % všetkej vody „spapajú“ (alebo spotrebujú) rastliny, ktoré nás živia. Len na závlahy sa spotrebuje asi 80 % z celkovej spotreby vody.
Aby sme ako ľudstvo prežili, musíme sa o vodu podeliť s tými, ktorí jej nemajú dostatok. Ale ako to zabezpečiť? A ako sme s vodou na Slovensku a hlavne, ako je to s jej kvalitou? Niet pochýb o tom, že dostatok (alebo nedostatok) vody je jednou z primárnych podmienok udržateľnosti života. Voda je teda surovina strategická, o ktorej sa dozviete viac vo vedeckej cukrárni.
Stretnutia vo vedeckej cukrárni: koláčik a čaj vytvoria podnetnú atmosféru na vedecké debaty popredných slovenských vedcov s mládežou

Ing. Viliam Novák, DrSc.
Vedúci vedecký pracovník Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied
novak@uh.savba.sk
Náplňou jeho vedeckovýskumnej činnosti je hydrológia pôdy, alebo inak povedané kvantifikácia pohybu vody v systéme pôda ‒ rastlina atmosféra, ktorá sa chápe ako súčasť obehu vody v prírode, ktorý sa označuje aj ako hydrologický cyklus. Špecializáciou Ing. Viliama Nováka, DrSc. je riešenie problémov vzájomných vzťahov medzi porastmi a prostredím, teda hľadanie kvantitatívnych (číselne vyjadriteľných) vplyvov porastov na hydrologický cyklus. Výsledným efektom týchto vzťahov sú toky energie a vody (transpirácia) ako aj produkcia biomasy, ktorá je primárnym ohnivkom potravinového reťazca. Je autorom originálnych metód výpočtu evapotranspirácie, odberu vody koreňmi rastlín a spoluautorom matematických simulačných modelov transportu vody v systéme pôda ‒ rastlina ‒ atmosféra.
Počas svojej kariéry sa zúčastnil vedeckých pobytov v Moskve a v Sankt – Peterburgu, v Japonsku, v US Salinity Laboratory v USA a inde. Významnými boli výsledky riešenia americko-slovenského projektu „Modelovanie pohybu vody a rozpustených látok v pôdach Žitného ostrova“ (zodpovedný riešiteľ), ktoré sa použili ako súčasť argumentov slovenskej strany pri spore pred medzinárodným súdom v Haagu.
Výsledky svojej práce publikoval vo viac ako 200 vedeckých prácach; v roku 2012 mu vyšla v prestížnom vydavateľstve Springer (Nemecko) monografia Evapotranspiration in the Soil – Plant – Atmosphere, ktorá sumarizuje jeho celoživotné výsledky.
Vo svojom voľnom čase sa venuje vytrvalostnému behu, zabehol 96 maratónov po celom svete. Jeho ďalším koníčkom je letectvo.

Podmienky účasti

Pozývame žiakov bratislavských stredných
škôl do vedeckej cukrárne dňa 19. marca
2013 o 9.00 hod. Miesto konania:
konferenčná sála CVTI SR,
Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Hosťom vedeckej cukrárne
dňa 19. marca 2013 bude
Ing. Viliam Novák, DrSc.


Kontakt

Mladí vedci Slovenska, o. z.
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Tel./fax:+421 2 444 600 41
E-mail: koordinator@eucontest.sk
Web: www.mladivedci.sk; www.scientiaprofuturo.sk;
www.vzdelavaniekvede.sk

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v
spoločnosti, CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel./fax:+421 2 69 253 129
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk
Web: www.vedatechnika.sk
www.cvtisr.sk
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.