ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Podujatia

Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou?

30.4.2013 - 30.4.2013, 09:00 | Budova CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke v Bratislave

Hosťom vedeckej cukrárne
dňa 30. apríla 2013 bude
MUDr. Peter Celec, PhD.

Vedecká cukráreň je to isté, ako je vedecká kaviareň (Café Scientifique), ktorá je určená dospelým záujemcom o neformálne debaty o vede a technike. Rozdiel je len v tom, že do vedeckej cukrárne chceme pozývať predovšetkým mladých ľudí ‒ žiakov základných a stredných škôl. Vedecká cukráreň vytvára jedinečnú príležitosť pre žiakov stretnúť popredných slovenských alebo zahraničných vedcov v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí „vedeckej cukrárne“ a spoločne diskutovať a vysvetľovať si aktuálne témy a podnetné otázky vo vede a technike.

Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne (sú to večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, v divadlách, v puboch ‒ teda v priestoroch mimo akademickej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú vedecké prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou a priateľskou formou zapája žiakov do vedeckej diskusie. Vedecké cukrárne sú otvorené ‒ prístupné žiakom vo veku od 12 do 18 rokov a ich učiteľom.

Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozvaní vedci prednesú 15 až 20 ‒ minútovú informáciu o danej téme ‒ je to dosť času na predstavenie témy a zaujatie účastníkov danou problematikou. Potom je vytvorený dostatočný časový priestor na debatu. Témy vedeckých cukrární sú vyberané podľa aktuálnosti ‒ génové manipulácie, biotechnológie, globálne otepľovanie, astronómia, robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných technológií, nanotechnológie a pod.

Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty podáva čaj (káva pre dospelých), minerálka, džús a koláčiky. Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako 90 až 120 minút.

Program

Ľudská DNA kóduje pomocou 4 báz asi 25 000 našich génov, tvorí ju 2,9 miliárd bázových párov, pričom iba 1,5 % kóduje proteíny. DNA sa dá izolovať jednoducho zo slín pomocou saponátu a liehu. Na čo nám ale DNA je? Ovplyvňuje náš život? Má zmysel poznať ju, keď ju aj tak nezmeníme?

Medzi sebou sa líšime iba v 0,1 % sekvencie DNA, ale aj taký malý rozdiel spolu s prostredím stačí na to, aby sme sa líšili v tom, ako vyzeráme, ako sa správame, čo vieme, ale aj v tom, aké máme riziko jednotlivých chorôb. Ako sa také niečo zistilo? Čo sú DNA čipy? Môžem si dať osekvenovať vlastnú DNA?
Geneticky modifikované potraviny prijímame už roky v našej strave. Je to nebezpečné? Podobne ako rastliny sa dá meniť aj DNA zvierat. Ako to funguje? A dá sa niečo také urobiť aj u človeka? Budeme si deti objednávať z katalógu?

DNA sa dá použiť na génovú terapiu. Pomocou rôznych vektorov sa dostane do buniek a dodáva do nich genetickú informáciu. Čo majú s génovou terapiou muškáty? Môžeme byť pomocou DNA teraz liečení aj my alebo je to len hudba vzdialenej budúcnosti?

MUDr. Peter Celec, PhD.
Prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny
LF UK v Bratislave

MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH je prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (www.imbm.sk). Narodil sa v roku 1979 v Krupine, absolvoval bilingválne Gymnázium Bilíkova v Bratislave.

V rámci vysokoškolského štúdia vyštudoval medicínu, molekulárnu biológiu a bankovníctvo, postgraduálne sa špecializoval v odboroch normálna a patologická fyziológia a riadenie vo verejnom zdravotníctve. Prednáša na Lekárskej a Prírodovedeckej fakulte UK, vo vedeckej činnosti sa zaoberá experimentálnou génovou terapiou, vplyvom testosterónu na mozgové funkcie a úlohou DNA a oxidačného stresu v patogenéze chorôb.

Vedie tím vedcov, doktorandov a diplomantov. Pod jeho vedením na Ústave molekulárnej biomedicíny stážujú študenti zo zahraničných univerzít, ale aj stredoškolskí študenti. Od roku 2009 pôsobí ako člen hodnotiacej komisie medzinárodnej súťaže The European Union Contest for Young Scientists – EUCYS, ktorej vyhlasovateľom je Direktoriát pre vedu, výskum a inovácie Európskej komisie.

Podmienky účasti

Pozývame žiakov bratislavských stredných
škôl do vedeckej cukrárne dňa
30. apríla 2013 o 9.00 hod.
Miesto konania: konferenčná sála CVTI SR,
Lamačská cesta 8/A, Bratislava


Kontakt

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti, CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel./fax:+421 2 69 253 129
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk
Web: www.vedatechnika.sk
www.cvtisr.sk

Mladí vedci Slovenska, o. z.
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Tel./fax:+421 2 444 600 41
E-mail: info@mladivedci.sk
Web: www.mladivedci.sk; www.scientiaprofuturo.sk;
www.modraskola.sk
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.