Podujatia

Zaujíma vás fyzika?

3.9.2013 - 5.9.2013 | Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Milovníkov fyziky potešíme - Slovenská fyzikálna spoločnosť na svojej výročnej 20. konferencii pripravuje šesť skvelých popularizačných prednášok so zvučnými menami. Určené sú najmä stredoškolskej mládeži, ale vítaný je každý záujemca.

Kedy? 3. a 4. septembra 2013

Kde? FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, poslucháreň BC 300

Vstupné? Voľný vstup

Program

Podmienky účasti

Utorok 3.9. 2013 - 9:00 – 9:40 Poslucháreň BC 300

J. Masarik - Aplikácie kozmického žiarenia v astro a geofyzikálnom výskume

Utorok 3.9. 2013 - 9:40 – 10:20 Poslucháreň BC 300

B. Sitár - Fyzika vysokých energií po objave Higgsa - ako ďalej?

Utorok 3.9. 2013 - 10:40 – 11:20 Poslucháreň BC 300

V. Bužek - Ichthyosaurus v ZOO (alebo rezonátorová kvantová elektrodynamika pre zvedavých)

Streda 4.9. 2013 - 13:30 – 14:10 Poslucháreň BC 300

K. Kudela - Energetické častice v kozme a kozmické počasie

Streda 4.9. 2013 - 14:10 – 14:50 Poslucháreň BC 300

F. Kundracík - Prednáška o píšťalkách a fujare

Streda 4.9. 2013 - 15:10 – 15:50 Poslucháreň BC 300

M. Grajcar - Kvantové merania a manipulácie – cesta k novým zdrojom, detektorom a počítačom


Kontakt

Za organizátorov sa na vás tešia:

prof. Ing. Júlis Cirák, PhD, doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.

FEI STU Bratislavae-mail: sfs2013@stuba.sk

http://kf.elf.stuba.sk/~20konferencia/KSF_uvod_13.html