ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Podujatia

Quo Vadis vzdelávanie k vede a technike

11.11.2013 - 12.11.2013, 12:00 | Centrum vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR
a Mladí vedci Slovenska, o. z.
Vás pozývajú na
VI. odbornú konferenciu Quo Vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2013 na tému „Podpora popularizácie vedy a techniky smerom k mládeži“

Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča ako hlavné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013
v dňoch 11. – 12. 11. 2013
v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave

Program

Program:

Pondelok, 11. november 2013

12:00 – 13:00 Registrácia účastníkov konferencie Quo Vadis (s občerstvením)
13:00 – 13:15 Otvorenie konferencie, jej sprievodného podujatia Celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013 a výstavy pre verejnosť
Panel „Úloha médií pri podpore popularizácie vedy a techniky v spoločnosti“
13:30 – 13:50 prof. Samuel Brečka, PhD., Akadémia médií: úloha médií v procese popularizácie vedy a techniky a podpore mladých vedeckých talentov
13:50 – 14:10 Mgr. Milan Banyár, PhD.., Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Nové médiá a nové trendy v marketingovej komunikácii (ich vplyv na popularizáciu vedy, výskumu a vzdelávania)
14:10 – 14:40 prestávka na občerstvenie
14:40 – 15:00 Mgr. Marta Gajdošíková, RTVS – Dvojka: možnosti RVTS pri podnietení záujmu mládeže o prírodovedné a technické vzdelávanie na školách a univerzitách
15:00 – 15:15 Mgr. Ľubica Šajdová, RVTS – SRo, rádio Regina: rozhlasové vysielanie ako nástroj popularizácie vedy a techniky
15:15 – 15:30 Igor Haraj, RVTS – SRo,: Mladé vedecké talenty v rozhlasovom vysielaní a podpora ich mediálnych zručností.
15:30 – 15:45 Ľubomír Straka, TA3: Možnosti a potenciál elektronických médií pri medializácii A podpore vedy a výskumu
15:45 – 16:00 Mim. Prof. Doc. Ing. Peter Nižňanský, PhD., Akadémia médií: Popularizovať vedu v médiách. Ako na to?
16:00 – 17:00 Diskusia
17:00 – 18:00 Večera

Utorok, 12. november 2013

8:30 Priebežná registrácia s občerstvením
Panel „Inštitucionálna podpora popularizácie vedy a techniky“
9:00 – 9:20 Slovenské elektrárne, a. s.: Ako môže partnerská organizácia z priemyslu napomáhať popularizácii vedy a techniky
9:20 – 10:00 RNDr. Katarína Teplánová, PhD., CVTI SR: virtuálne centrum vedy
Mgr. Andrea Putalová, CVTI SR, NCP VaT: Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a ich aktivity
Mgr. Patrícia Stanová, CVTI SR, NCP VaT: projekt PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku
10:00 – 10:20 prestávka na občerstvenie
10:20 – 10:40 Doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.: ÚEF FEI STU Bratislava: Nové výzvy, perspektívy a riešenia v spolupráci s univerzitami s technickým zameraním vo vzdelávaní k vede a technike na stredných školách
10:20 – 12:00 Skúsenosti a potreby stredných a vysokých škôl v súvislosti s popularizáciou vedy a techniky a podporou mladých talentov
12:00 – 12:30 Diskusia
12:30 Záver konferencie
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 14:30 Slávnostné vyhodnotenie Celoštátnej súťažnej prehliadky bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013

Podmienky účasti

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je hľadanie možností spolupráce médií a relevantných odborných inštitúcií pri popularizácií vedy a techniky a motivácií žiakov pri výbere budúceho štúdia a profesionálnej kariéry v tejto oblasti.
Prírodovedné a technické smery v dnešnej dobe trpia nedostatkom študentov a profesionálov a preto je nevyhnutné ovplyvňovať mládež a usmerňovať ju k výberu týchto študijných odborov. V ovplyvňovaní mienky mládeže majú výraznú úlohu práve médiá a preto nesú aj časť zodpovednosti za popularizáciu vedy a techniky.

Konferencia bude vhodnou príležitosťou pre stredné školy zistiť, čo sú médiá ochotné a schopné spraviť pre popularizáciu vedy a techniky a naopak, aké kroky by mali stredné školy podniknúť, aby sa mohli so svojimi zaujímavými aktivitami a projektmi zviditeľniť v médiách.
Cieľom konferencie je teda vytvoriť priestor na diskusiu medzi predstaviteľmi médií, odbornou verejnosťou a pedagogickými pracovníkmi stredných škôl a spoločne hľadať riešenia pre súčasné potreby spoločnosti s cieľom realizovať zámery budovania vedomostnej spoločnosti.

Konferencia taktiež poskytne stredným školám priestor na prezentáciu úspešných žiackych bádateľských projektov vypracovaných v školskom roku 2012/2013 na sprievodnom podujatí konferencie – Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013 (Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší bádateľský projekt). Súťaž je spoločným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mladí vedci Slovenska, o. z.)

Garanti konferencie
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
 Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR
 Mladí vedci Slovenska o. z.

Odborní garanti konferencie
Ing. Róbert Szabó, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky, MŠVVaŠ SR
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR

Organizačný výbor konferencie
Mgr. Andrea Putalová, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR
Mgr. Patrícia Stanová, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR
MUDr. Lívia Majerníková, Mladí vedci Slovenska, o. z.
Mgr. Michal Šípoš, Mladí vedci Slovenska, o. z.


Kontakt

Prihlasovanie na konferenciu

On-line prihlasovací formulár je zverejnený na nasledovných internetových stránkach: www.mladivedci.sk; www.tyzdenvedy.sk.
Vyplnený prihlasovací formulár je potrebné odoslať najneskôr do 6. 11. 2013 .

Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok sa neplatí.

Ubytovanie a cestovné náklady

Ubytovanie: účastníkom konferencie, ktorí budú zabezpečovať pedagogický dozor žiakom súťažiacim na Scientia Pro Futuro 2013 (jednému pedagógovi z danej školy) z Prešovského, Košického, Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja organizátor zabezpečí a uhradí ubytovanie z 11. na 12, novembra 2013. Ostatní účastníci konferencie si hradia ubytovanie z vlastných zdrojov.

Kontakt

Mladí vedci Slovenska, o. z.
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Mobil: 0907 314 352
E-mail: info@mladivedci.sk
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/69 253 129
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk
Všetky aktuálne informácie o pripravovanej odbornej konferencii nájdete na www.mladivedci.sk; www.tyzdenvedy.sk a www.vedatechnika.sk
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.