Podujatia

Kongres mladých bádateľov - hydrológov

14.3.2008 - 15.3.2008 | Vodárenské múzeum BVS, Bratislava

V dňoch 14. a 15. marca sa v priestoroch Vodárenského múzea BVS, a. s., na Devínskej ceste č. 1 v Bratislave uskutočnil Kongres Mladých bádateľov – hydrológov, na ktorom boli prednesené výsledky 21 výskumných prác 32 autorov – študentov stredných škôl Slovenskej republiky.

Kongres pripravilo občianske združenie Mladí vedci Slovenska v spolupráci s hlavným partnerom – Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., a partnermi – Ústavom hydrológie SAV, Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Výskumným ústavom vodného hospodárstva. Nad jeho realizáciou prevzal záštitu Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jaroslav Izák.

Kongres bol otvorený 14. marca 2008 o 9.30 hod. V úvodnej časti vystúpil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS, as. s., Ing. Gemeran a riaditeľka Ústavu hydrológie SAV RNDr. Vlasta Štekauerová, Csc. Po nej nasledovala krátka prestávka, ktorú bolo možné využiť na rozhovory s pozvanými hosťami a účastníkmi kongresu – nadanými študentmi stredných škôl.

Program

Podmienky účasti


Kontakt