Podujatia

THÉBY V NAJSTARŠÍCH DOBÁCH

16.7.2008, 15:00 | Archeologické múzeum na Žižkovej ulici 14 v Bratislave

Okrem samotnej prehliadky úspešnej výstavy Théby. Mesto bohov a faraónov môžu návštevníci Archeologického múzea využiť možnosť dozvedieť sa množstvo ďalších informácií o živote v egyptských Thébach na pravidelných prednáškach. Nielen pre obdivovateľov starovekého Egypta, ale aj širokej verejnosti príde najstaršiu etapu vývoja Théb predstaviť Mgr. Petra Maříková Vlčková z Ústavu archeológie a muzeológie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Vstup na prednášku je voľný.


Program

Podmienky účasti


Kontakt

www.theby.sk