Štipendiá

HOLANDSKO – letná škola verejného alebo medzinárodného súkromného práva pre študentov vyšších ročníkov a právnikov

7.7.2008 - 25.7.2008

The Hague Academy of International Law ponúka množnosť uchádzať sa o štipendium sa trojtýždňové letné kurzy verejného alebo medzinárodného súkromného práva. Nezabudnite uviesť o ktorý termín máte záujem (private international law 7- 25 July 2008 – or public international law - 28 July - 15 August 2008).

Podmienky získania

Podmienky:

· študent práva (ukončených min. 8 semestrov) alebo právnik do veku 40 rokov,
· znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka,
· podanie kompletnej prihlášky na letnú školu a podanie žiadosti o štipendium, doloženú predpísanými dokladmi.

Výsledky výberovej komisie oznámia najneskôr v apríli.


Kontakt

Bližšie informácie a prihlášky:

http://www.hagueacademy.nl/index.php