Štipendiá

HONG KONG - štipendium na Lingnan University (Undergraduate study)

Lingnan University udelí 10 štipendií pre študentov zo zahraničia na školský rok 2008/2009.
Štipendium pokrýva 100 000 HK$ za rok na pokrytie školného, internátu a ďalších výdavkov na štúdium.

Podmienky získania

Informácie o štipendiu (podmienky prijatia a prihláška na stiahnutie):
http://www.ln.edu.hk/admissions/da/intl/f_schship.html


Kontakt

Bližšie informácie:
Ms Annie Kung
E-mail: annie.kung@LN.edu.hk
Tel.: 852-2616 8774)

alebo
Ms Carrie Mak
E-mail: carriem@LN.edu.hk
Tel.: 852-2616 8773