Štipendiá

Slovenské elektrárne - štipendiá pre študentov energetiky

Slovenské elektrárne od školského roku 2008/2009 udeľujú ročné príspevky študentom, ktorí začnú študovať technické odbory týkajúce sa energetiky.

Maximálna suma príspevku dosiahne 40 000 Sk ročne.

Podmienky získania

Príspevky budú prednostne pre nových študentov, ktorí sa po prvýkrát hlásia na bakalársky alebo magisterský odbor.


Kontakt

Bližšie informácie získate na: sebekova.silvia@seas.sk