Štipendiá

Werner von Siemens Excellence Award 2008

Spoločnosť Siemens spolu so Slovenskou rektorskou konferenciou každoročne udeľuje výnimočným študentom a mladým vedeckým pracovníkom cenu Werner von Siemens Excellence Award v troch kategóriách:
najlepšia diplomová práca
najlepšia doktorandská práca
najlepšia výskumná práca.
Odmeňuje sa ňou snaha prichádzať s inovatívnymi myšlienkami na pôde školy aj v praxi. Cena Werner von Siemens Excellence Award nie je len prestížnym uznaním intelektuálnych kvalít, ale predstavuje aj zaujímavú finančnú výhru.

Podmienky získania

Cenu Werner von Siemens Excellence Award udeľujeme za výnimočné výsledky v týchto odvetviach:
výroba, prenos a rozvod elektrickej energie,
informačné a komunikačné produkty a siete,
dopravná technika, zabezpečovacie a riadiace systémy pre dopravu,
automatizačná technika a pohony, produkty, systémy a zariadenia na automatizáciu výroby a procesov,
priemyselné investičné zariadenia a celky, technika pre investičné celky, technické služby,
technológie budov, služby, produkty a riešenia v oblasti technologického vybavenia stavieb,
výroba svetelných zdrojov,
medicínska technika, prístroje a služby zdravotníckej techniky na diagnostiku a terapiu,
výskum a vývoj vo vzťahu k ochrane životného prostredia, ekologické výrobné technológie pre elektrotechnický priemysel.

Cenu Werner von Siemens Excellence Award môžu získať aj práce z oblasti nových technológií, ktoré nachádzajú uplatnenie v uvedených odboroch a dosahujú vynikajúce výsledky.


Kontakt

http://www.siemens.com/index.jsp?sdc_p=c163fl16mo2000001555813ps6t6uz2