Štipendiá

1-ročný prípravný kurz na VŠ štúdium medicíny, Budapešť

Avicenna International College v Budapešti ponúka štipendium na 1-ročný prípravný kurz na VŠ štúdium. Prvoradým cieľom školy je pripraviť študentov na vysokoškolské štúdium medicíny. Komunikačným jazykom je anglický jazyk.
Miesto a doba trvania: Budapešť, akademický rok 2006/07

Podmienky získania

* životopis
* 2 odporúčania od učiteľov
* vyplnená prihláška na stránke http://www.avicenna.hu/images/stories/docs/application_form.doc
* maturitné vysvedčenie preložené do AJ (súdnym prekladateľom)
* odporúčanie zo slovenského veľvyslanectva v Budapešti príp. od nemeckého veľvyslanectva v Bratislave


Kontakt

email: klarik@avicenna.hu (Tunde Klarik)