Štipendiá

Štiendiá pre mladých chirurgov prijatých na Master program v odbore „chirurgia pečene, žlčníka a pankreasa“, Francúzsko

Spoločnosť Le Pont Neuf udelila v roku 2005/2006 štyri štvormesačné štiendiá pre mladých chirurgov prijatých na Master program v odbore „chirurgia pečene, žlčníka a pankreasa“.

Program je určený mladým chirurgom tráviaceho ústrojenstva, ktorí sa chcú špecializovať v tejto oblasti. Jeho celková dĺžka trvania je 12 alebo 24 mesiacov. Program otvoril v novembri 2005 Inštitút pečene a žlčníka, ktorý založil profesor Henri Bismuth.

Podmienky získania

Podmienky pre vstup do prvého ročníka programu:

Uchádzači musia mať absolvovanú štvorročnú prax asistenta chirurgie - internistu a dva roky praxe post-internistu chirurgie tráviaceho ústrojenstva (t.j. spolu šesť rokov po obdržaní diplomu z medicíny).


Kontakt

Dominika Tomaszewska
Institut H´épato-Biliaire Henri Bismuth
Relations institutionnelles at administration
Dominika.tomaszewska@pbr.aphp.fr
Tel. : 0033 1 45 59 38 35
http://www.lepontneuf.asso.fr/