picture

Alexander Graham Bell

3.3.1847 - 2.8.1922

Zaoberal sa najmä premenou zvukového kmitania na výkyvy elektrického prúdu alebo napätia, ktoré bolo možné prenášať pomocou elektrického vedenia a potom spätne premeniť na zvukové kmitanie.

 

V roku 1870 emigroval do Kanady a roku 1873 sa stal profesorom pre hlasovú fyziológiu v Bostone. Zaoberal sa najmä premenou zvukového kmitania na výkyvy elektrického prúdu alebo napätia, ktoré bolo možné prenášať pomocou elektrického vedenia a potom spätne premeniť na zvukové kmitanie.

V roku 1877 založil spoločnosť Bell Telephone Company, z ktorej roku 1885 vznikla známa americká telekomunikačná spoločnosť American Telephone and Telegraph Company (AT&T).

Na jeho počesť je pomenovaná v technike veľmi často používaná jednotka decibel.