Moje údaje

Fotografia


picture


Motto
Technológie informačnej spoločnosti ponúkajú spôsob ,aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.

 
Životopis
Publikačné aktivity
Vzdelanie