ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Osobnosti vedy

Matematika

Zoznam osobností vedy

 • picture Bernard Bolzano
  5. 10. 1781 - 18. 12. 1848

  Profesor pražskej univerzity Bernard Bolzano bol v českej kultúrnej minulosti 19. storočia mimoriadnym zjavom, lebo sa stal príkladom zosúladenia korektného vedeckého záujmu s ušľachtilou ľudskosťou mravnej autority.
  viac...

 • picture Gottlob Frege
  8. 11. 1848 - 26. 7. 1925

  Čo vlastne znamenajú čísla? Matematici dokážu iba opísať, ako získame predstavu čísla. Počet nie je niečo, čo môžeme pripísať jednotlivým predmetom. Číselné údaje nie sú výpovede o vlastnostiach, ale o pojmoch.
  viac...

 • picture Jean B. d´ Alembert
  17. 11. 1717 - 29. 10. 1783

  Ako novorodenca ho našli odloženého na schodoch kostola Jean le Rond. Vychovali ho v rodine sklára Alemberta. Matka sa o neho nezaujímala, otec mu poskytol skromné prostriedky na výchovu i štúdium.
  viac...

 • picture Leonard Euler
  15. 4. 1707 - 18. 9. 1783

  Na náhrobnom kameni je vyryté: Leonardo Eulero, Academia Petropolitana (Leonardovi Eulerovi, Petrohradská akadémia). V myšlienkach aj v pojmoch matematických zostalo: Eulerovo číslo, Eulerova konštanta, Eulerove vzorce, Eulerov integrál,...
  viac...

 • picture James H. Jeans
  11. 9. 1877 - 19. 9. 1946

  Vedel nielen veľmi dobre pochopiť moderné fyzikálne poznatky a ich matematickú štruktúru, ale dokázal ich aj úspešne popularizovať. Už jeho prvé odborné práce naznačovali nové fyzikálne intuície a schopnosť mimoriadne jasného...
  viac...

 • picture Giuseppe Peano
  27. 8. 1858 - 20. 4. 1932

  Asi v polovici cesty medzi Monakom a Turínom leží piemontské mesto Cuneo. Tam sa narodil taliansky matematik a logik Giuseppe Peano.
  viac...

 • picture Alan Turing
  23. 6. 1912 - 7. 6. 1954

  Kultúrne dejiny ľudstva už dlho poznajú rôzne spôsoby utajovania. Šifrované správy rozhodovali o osude štátov i jednotlivcov. Z kryptológie sa vyvinula veda s počítačovým vybavením a nezanedbateľným matematickým softvérom. K ...
  viac...

 • picture Paul Adrien Dirac
  8. 8. 1902 - 20. 10. 1984

  Fascinovali ho problémy vzájomného pôsobenia žiarenia a hmoty, vznik častice z energie a naopak. Spoznal, že energia sa stáva hmotou a hmota energiou. Vytvoril vlnovú mechaniku elektrónu na relativistickom základe.
  viac...

 • picture Jakub Kresa
  19. 7. 1648 - 28. 7. 1715

  Otvorili sme knihu Analysis speciosa trigonometriae sphericae...., ktorá vyšla v Prahe v roku 1720 a zistili sme, že spomínaná publikácia je posmrtným prepisom diela, ktorého autorom je Jakub Kresa, jezuitský profesor teológie i...
  viac...

 • picture Andrej N. Kolmogorov
  25. 4. 1903 - 20. 10. 1987

  Dvanásťročný sa naučil základy vyššej matematiky. Devätnásťročný napísal prvú vedeckú prácu o všeobecnej teórii operácií s množinami. Po skončení štúdia na univerzite v Moskve, zostal na nej ašpirantom. Za...
  viac...

 • picture Paul Erdös
  26. 3. 1913 - 20. 9. 1996

  Jeho životný štýl bol neštandardný. Žil ako matematický mních, nomád. Prakticky bez domova, bez majetku, bez rodiny. Vlastníctvo chápal ako príťaž. Schádzaval sa s matematikmi po celom svete, písal si s nimi, diskutoval. Snažil sa...
  viac...

 • picture Alfred N. Whitehead
  15. 2. 1861 - 30. 12. 1947

  Anglický filozof, matematik a logik Alfred North Whitehead pochopil filozofiu ako skromné vyjadrenie nekonečnosti vesmíru ohraničenými prostriedkami ľudského jazyka. Pokúsil sa opísať metafyzický systém, kde chápal prírodné i...
  viac...

 • picture Kurt Gödel
  28. 04. 1906 - 14. 01. 1978

  Kurt Gödel mal nemecký pôvod, no vyrastal v časoch rakúsko-uhorskej monarchie v Brne. Navštevoval nemeckú základnú školu, s vyznamenaním absolvoval reálne gymnázium. Na viedenskú univerzitu odišiel s úmyslom prehĺbiť si fyzikálne...
  viac...

 • picture René Descartes
  31. 3. 1596 - 11. 2. 1650

  Čo znamená Je pense, donc je suis vo francúzštine? To, čo latinské Cogito ergo sum. Túto myšlienku ponúkol svetu francúzsky filozof, matematik a prírodovedec René Descartes. Znamená: „Myslím, teda som“. K tomuto, prvému a...
  viac...

 • picture André Marie Ampére
  22. 1. 1775 - 10. 6. 1836

  V rozľahlých oblastiach elektrodynamiky a elektromagnetizmu nesporne dôležité miesto patrí výsledkom francúzskeho fyzika a matematika A. M. Ampére. Objasnil pojem elektrického prúdu, definoval smer prúdu ako smer pohybu kladného...
  viac...

Zoznam osobností vedy

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.