Nové chladničky ekonomickejšie a tichšie vďaka magnetom

9.3.2009 18:03:06 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 10176x

Hlasné a energeticky náročné chladenie vašej chladničky môže byť čoskoro minulosťou vďaka exotickej zliatine, ktorú objavilo medzinárodný tím vedcov pracujúci pre americký Národný inštitút štandardov a technológií (NIST) a Centrum neutrónového výskumu (NCNR).

 

Zliatina môže byť dlho hľadaným materiálom, ktorý dovolí magnetické chladenie miesto systémov so stlačeným plynom používaných dnes v chladničkách a klimatizácii. Technika magnetického chladenia, používaná niekoľko desaťročí vo vede aj v priemysle, ešte nemá svoje využitie v domácnostiach kvôli technickým a environmentálnym obmedzeniam, výskum v NISTe by však mohol priniesť posun.

Magnetické chladenie sa spolieha na materiály nazývané magnetokaloriky, ktoré sa zahrejú, ak sú vystavené silnému magnetickému poľu. Keď sa ochladia vyžarovaním tohto tepla, magnetické pole sa odstráni a ich teplota znovu dramaticky klesne. Tento efekt sa dá použiť v klasickom chladiacom cykle a vedci týmto spôsobom dokázali dosiahnuť a udržať teplotu blízku absolútnej nule. Mimo dosah verejnosti držali magnetické chladenie dva faktory: väčšina magnetokalorík, ktoré pracujú pri izbovej teplote vyžaduje buď veľmi zriedkavé gadolínium alebo smrteľný plyn arzén.

Bežné chladničky založené na kompresii plynu majú však tiež svoje nedostatky. Bežne sa v nich používajú hydrofluorouhlíky, skleníkové plyny, ktoré prispievajú pri úniku do atmosféry ku klimatickým zmenám našej planéty. K tomu ešte začína byť stále ťažšie zdokonaľovať klasické chladenie. „Efektivita plynového cyklu ja na takmer najvyššej úrovni,“ povedal Jeff Lynn z NCNR. „Snahou je, aby sme tento cyklus nahradili niečím iným.“

Objavená zliatina, zmes mangánu, železa, fosforu a germánia, nie je len prvým magnetokalorikov pracujúcim pri izbovej teplote, ktoré neobsahuje ani gadolínium ani arzén, má navyše aj také magnetokalorické vlastnosti, že môže súperiť s efektivitou kompresie plynu.

Tím vedcov použil zariadenie NISTu na neutrónovú difrakciu, pomocou ktorého analyzoval novú zliatinu. Vedci zistili, že ak ju vystavia pôsobeniu magnetického poľa, úplne sa zmení jej kryštalická štruktúra, čo vysvetľuje výnimočný výkon.

„Pochopenie spôsobu, akým nastala zmena v kryštalickej štruktúre zliatiny, nám pomôž jej efektivitu ešte zvýšiť,“ povedal Qing Huang z NISTu. „Stále sa hráme so zložením a ak sa nám podarí zliatinu vždy rovnako zmagnetizovať, dokážeme jej výkon zvyšovať.“

originál článku