Záhada domestifikácie koní vyriešená?

24.4.2009 13:56:38 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 9551x

Vedci zistili, že divé kone si udomácnili ľudia z Ponto-Kaspiánskej stepi (dnešné Rusko, Kazachstan, Ukrajina a Rumunsko) v treťom tisícročí pred Kristom. Napriek kľúčovej úlohe, ktorú mal kôň v histórii ľudstva, bol proces jeho domestifikácie stále neznámy.

 

Vo svojom novom výskume túto záhadu vyriešili nemeckí, americkí a španielski vedci. Na základe starých vzoriek DNA z obdobia medzi pleistocénom a stredovekom dokážu vedci výskumu génov zodpovedných za farbu srsti stanoviť čas a miesto domestifikácie koní.

Výskum tiež ukázal, že jedným z výsledkov domestifikácie koňa bol prudký nárast druhov jeho zafarbenia. Ukázalo sa tiež, že veľká rôznorodosť vo fare súvisí s výberovým a zámerným párením koní, ktoré riadil človek.

Naša moderná spoločnosť je založená na neolitickej revolúcii, ktorá znamenala premenu divých rastlín a zvierat na domáce, ktoré boli zdrojom potravy človeka. Na vojenstvo, dopravu a komunikačné možnosti človeka nemalo väčší vplyv žiadne iné zviera ako kôň

Počas tisícročí ovplyvňovali kone históriu ľudstva. Kôň bol drahé a prestížne zviera a bol predmetom honosných darov zámožných vládcov.

originál článku