Lacné a nepresné čipy pomôžu predpovedať klímu

27.4.2009 20:23:46 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 3435x

Vedci začínajú vytvárať obraz sveta po katastrofickej zmene spôsobenej globálnym otepľovaním. Preto začínajú byť veľmi dôležité klimatické modely predpovedajúce hroziace riziká v jednotlivých oblastiach sveta.

 

Tim Palmer a kolegovia z Európskeho centra strednodobých predpovedí počasia tvrdia, že simulácie na starších lacných čipoch, ktoré sprevádzajú výsledky určitou mierou šumu, môžu pomôcť zlepšiť tieto modely.

Mnoho klimatických procesov, napríklad tvorba oblakov a prúdenie vzduchu, je náročných na dokonalú simuláciu. Modely tieto procesy len aproximujú na určitú oblasť planéty, ktorú rozdeľujú na mriežku asi 100-kilometrových oblastí.

Rôzne modely však často dávajú rozdielne výsledky, pretože nepoužívajú rovnakú aproximáciu. Vedci sa snažia vylepšovať modely, sú však limitovaní výpočtovou silou superpočítačov, na ktorých simulácie prebiehajú.

To určuje, akú jemnú mriežku môžeme s ohľadom na cenu výpočtu použiť,“ povedal Palmer.

Palmer a jeho kolegovia si myslia, že pridaním náhodnosti do modelov a niekoľkonásobné spustenie simulácie môže pomôcť reálnejším odhadom. Ak by sa viaceré rozdielne simulácie dopracovali k tej istej odpovedi, prispieva to k presvedčivosti predpovede. Tento prístup sa už osvedčil pri predpovedaní počasia na niekoľko týždňov. „Je čas vyskúšať to aj pri klimatických modeloch,“ myslí si Palmer.

Len generovanie náhodnosti však môže spotrebovať veľkú časť výpočtovej sily počítačov. Riešením môže byť použitie lacného hardvéru - obyčajných čipov, ktoré produkujú výsledky v spojení s náhodným šumom v dôsledku spôsobu, akým sa cez ne prenášajú elektróny. Tieto čipy tak poskytujú nevyhnutnú náhodnosť úplne zadarmo.

„Je to veľmi špekulatívne,“ povedal Palmer. „Ak by to ale fungovalo, bolo by to z hľadiska nárokov na energiu oveľa efektívnejšie.“

„Tento nápad je veľmi zaujímavý a mohol by v niektorých prípadoch pomôcť,“ myslí si Reto Knutti zo Švajčiarskeho federálneho technického inštitútu. „Myslím si však, že všetky problémy to nevyrieši.“

Náhodnosť bude podľa Knuttiho fungovať pri známych procesoch, ako je napríklad prúdenie vzduchu, pri neznámych procesoch, medzi ktoré patrí aj zmena klímy, nám to však podľa neho nepomôže.

originál článku