Prečo boli Neandertálci vždy ohrozeným druhom?

18.7.2009 13:51:38 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 2001x

Počas 400 000-ročnej histórie boli Neandertálci podľa vedcov popri ľuďoch vždy len menšinou.

 

Len na základe DNA je ťažké určiť veľkosť populácie, ale podľa Adriana Briggsa z Plackovho inštitútu evolučnej antropológie sa po Európe a Ázii potulovalo len pár stotisíc jedincov. „Nikdy tu neboli milióny Neandertálcov,“ povedal.

Tento záver nie je prevratný. Už archeologické vykopávky ukázali, že Neandertálci nežili vo veľkých skupinách a mitochondriálny genóm odhalil, že ich počet bol malý. Nová vedecká práca je však najpodrobnejším pohľadom na genetickú diverzitu Neandertálcov.

Najzaujímavejšie je, že ich genetické informácie sa len málo odlišovali. Genómy šiestich Neandertálcov zo Španielska, Chorvátska, Nemecka a Ruska sa líšili len na 55 miestach. To je trojnásobne menšia diverzita než u moderného človeka.

Kvôli malej diverzite predpovedá Briggsov tím, že populácia Neandertálcov musela byť malá. „Čím viac je genetických odlišností, tým musí byť populácia väčšia aby viac jedincov prinieslo viac mutácií,“ povedal. Mnohé nálezy potvrdzujú, že Neandertálci počas svojej existencie nikdy svojím počtom nevynikali.

Vedci zistili, že mitochondrie Neandertálcov boli skôr ako ľudské alebo šimpanzie náchylné na škodlivé mutácie génov, ktoré menili tvar bielkovín. Tieto spôsobovali evolučnú nevýhodu, preto sa v populácii neudržali. Takýto proces ale prebieha veľmi pomaly a v malých populáciách. Preto musel byť počet Neandertálcov dlhodobo nízky.

Chris Stringer z britského Národného múzea histórie prírody súhlasí s názorom, že Neandertálcov bolo málo. „Museli byť na pokraji vyhynutia, keď sa ich po Európe pohybovalo len toľko,“ povedal. „Myslím, že ich počet sa menil. Mali dobré a zlé obdobia a skúmané údaje odrážajú práve ich zlé obdobie.“

Dalo by sa predpokladať, že príchod moderných ľudí do Európy pred 45 000 rokmi počet Neandertálcov ešte znížil. Ľudí Homo sapiens však tiež nebolo veľa. S Neandertálcami sa teda príliš často nestretávali.

originál článku