Zlý spánok má pôvod pred narodením

3.8.2009 10:29:24 | Q
EurekAlert | Počet zobrazení: 3286x

Výsledky výskumu publikované v najnovšom čísle odborného časopisu Sleep ukázali, že konzumácia alkoholu počas tehotenstva a malé rozmery pri narodení sú predpokladom horšieho spánku a väčšieho rizika porúch spania u osemročných detí, ktoré sa narodili v správnom termíne. Zistenia sú klinicky významné, pretože poruchy spánku u detí sa spájajú s obezitou, symptómami depresie a nedostatkom pozornosti z dôvodu hyperaktivity.

 

Vedci zistili, že deti vystavené v prenatálnom vývine alkoholu boli 2,5-krát náchylnejšie na spánok kratší než 7,7 hodiny a 3,6-krát náchylnejšie na efektivitu spánku pod 77,2 % bez ohľadu na veľkosť tela pri narodení a množstvo alkoholu konzumovaného matkou. Deti s kratším spánkom tiež prichádzali na svet častejšie cisárskym rezom.

Podľa Katri Räikkönenovej z Helsinskej univerzity má aj malé množstvo alkoholu počas tehotenstva nepriaznivý vplyv na kvalitu a kvantitu spánku počas detstva.

„Výsledky boli v súlade s mnohými inými štúdiami a teóriami, ktoré tvrdia, že nevhodné prostredie plodu počas prenatálneho vývinu má celoživotné dôsledky na zdravie a správanie,“ povedala Räikkönenová. „Náš výskum je ale jeden z mála, ktorý spája poruchy spánku a charakteristiky novonarodeného dieťaťa.“

Vedci skúmali 289 detí narodeným v správnom termíne v roku 1998. Dĺžku a efektivitu spánku zmerali objektívne pomocou aktigrafie trvajúcej 7 dní. Rodičia navyše vyplnili dotazník o poruchách spánku dieťaťa.

Výsledky ukázali súvis medzi menšou veľkosťou dieťaťa pri narodení a poruchami spánku. Vedci tvrdia, že menšia veľkosť tela pri narodení je silným ukazovateľom nevhodného prostredia plodu a je spojená s nevyvinutosťou, spomalením rastu v maternici, pôsobením alkoholu a horšou kvalitou spánku. Výsledky ukázali lineárnu závislosť medzi veľkosťou tela pri pôrode a kvalitou spánku v ôsmich rokoch života.

originál článku