Vyrieši zmrazovanie oxidu uhličitého globálne otepľovanie?

8.2.2007 15:31:25 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 71398x

Vedci z univerzity v Liecesteri navrhli spôsob redukovania emisií uskladňovaním oxidu uhličitého v obrovských podzemných nádržiach a lokalizovali aj vhodné miesta v západnej Európe.

 

Ich výskum publikovaný v časopise Planet Earth ukazuje na možnosť uloženia oxidu uhličitého v chladných podzemných nádržiach, kde môže neškodne zotrvávať tisíce rokov. Uloženie plynu v pevnej forme ako plynový hydrát, alebo v tekutej forme v utesnenom priestore sa ponúka ako alternatívna metóda k súčasnému spôsobu uskladnenia v teplých sedimentoch Severného mora. Hydrát je látka, ktorá vyzerá ako normálny ľad a vzniká, keď zmrzne voda pri nízkej teplote a vysokom tlaku. Hydráty sú tvorené zmrznutými molekulami vody, medzi ktorými je zachytená molekula plynu. Napriek tomu, že hydráty plynov boli objavené pred dvomi storočiami, len nedávno vedci prišli na spôsob, akým použiť hydrát oxidu uhličitého na riešenie problému globálneho otepľovania a v prírode sa vyskytujúci hydrát metánu ako zdroj energie. Laboratórne experimenty ukázali, že hydrát CO2 dokáže tvoriť stabilné štruktúry pod sedimentmi na dne oceánov. Pomocou počítača vedci našli niekoľko miest v západnej Európe, kde by bolo možné týmto spôsobom oxid uhličitý skladovať. Ak by sa tento spôsob ukázal ako použiteľný, viedol by k zníženiu množstva CO2 vo vzduchu, čo by malo výrazný vplyv na spomalenie procesu globálneho otepľovania.

originál článku