Treba upravovať pitnú vodu filtrami?

13.10.2010 09:04:25 | * q
| Počet zobrazení: 3614x

Odpovedá Mgr. JANA ŠTULAJTEROVÁ, Bratislavská vodárenská spoločnosť

 

Na úpravu pitnej vody v domácnostiach sa za posledných desať rokov objavili na našich trhoch rôzne typy filtračných zariadení, ktoré boli väčšinou schopné splniť základné hygienické požiadavky kladené na vodné filtre a ich predaj. Na základe doterajších skúseností s používanými filtračnými zariadeniami, podloženými výsledkami laboratórnych vyšetrení, orgány na ochranu zdravia odporúčajú spotrebiteľom zvážiť, či je naozaj nevyhnutné filter používať.
Samozrejme, ak sú v regióne problémy s pitnou vodou z vlastných zdrojov, je situácia iná. Vhodný typ filtra môže byť v niektorých prípadoch rozumným riešením. Je však dôležité vedieť, že prakticky všetky veľké mestské aglomerácie získavajú podstatnú časť pitnej vody vodárenskou úpravou či už povrchovej alebo podzemnej vody. Aj napriek využívaniu moderných technológií na jej úpravu sa nedá úplne zaručiť, aby upravená pitná voda neobsahovala, hoci v zdravotne nevýznamných množstvách, určité komponenty, ktoré sa bežnými technologickými postupmi úpravy ťažko odstraňujú. Na kvalitu pitnej vody môže vplývať aj materiál vodovodného potrubia, najmä v starých lokalitách, ktoré býva napríklad z olova. Nečistoty sa môžu dostať do potrubia pri poruchách a ich opravách. Takéto lokálne problémy riešia vodárenské spoločnosti dodatočnou úpravou pitnej vody v mieste spotreby.
Významným je prirodzený ukazovateľ takzvanej tvrdosti vody, ktorým sa rozumie obsah vápnika a horčíka, ale napríklad aj hliníka, mangánu, zinku, bária, stroncia, železa. Vodné filtre využitím rôznych mechanizmov (reverznou osmózou, aktívnym uhlím, živicovým meničom iónov a pod.) zbavujú vodu anorganických zložiek, chlóru, baktérií či pesticídov.
Výrobcovia odporúčajú vodné filtre používať aj na filtrovanie pitnej vody z kontrolovaného vodovodného systému, pretože vraj vodný kameň znehodnocuje chuť nápojov. Neuvádzajú už však, že pitie demineralizovanej vody vedie k poruchám metabolizmu, k odvápňovaniu kostí a k zvýšenému riziku úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby. Pitie demineralizovanej vody predstavuje tiež zvýšené riziko toxického pôsobenia ťažkých kovov prijímaných stravou. Zároveň vedci zistili, že pri varení v demineralizovanej alebo mäkkej vode dochádza k vysokým stratám potrebných minerálov z potravín (niekedy až 70 %), čím sa znižuje prísun potrebných látok potravou. Ak však máte vlastnú studňu a používate na zlepšenie kvality vody vodný filter, predajcovia sú povinní vás informovať, že takto upravená voda nie je sama osebe vhodná na dlhodobú spotrebu bez zabezpečenia súčasného prísunu plnohodnotnej pitnej vody. Keďže organizmus bábätiek je zraniteľnejší, iba prefiltrovaná voda sa nesmie používať na prípravu dojčenskej stravy ani na zabezpečenie pitného režimu dojčiat.
Podľa odborných poznatkov Národného referenčného centra pre pitnú vodu v Štátnom zdravotnom ústave v Prahe, kde sa tejto problematike venujú už mnoho rokov, je opodstatnené varovanie pred pitím demineralizovanej vody, pretože nedostatok minerálnych látok v nej obsiahnutých, ako je horčík, vápnik, kremík a ďalšie, predstavuje mnohonásobne vyššie zdravotné riziko, ako nepatrná prítomnosť niektorých nežiaducich látok, ktoré sa v pitnej vode v našich podmienkach môžu vyskytovať. Preto používanie filtrov na vodu z verejnej vodovodnej siete nemá opodstatnenie.
Ďalšie informácie o zdravotných účinkoch pitia demineralizovanej vody sú dostupné na stránkach SZÚ Praha: http://www.szu.cz/chzp/voda/pitna-voda/tvrdost.html.