ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Prírodu treba rešpektovať

26.7.2011 07:45:28 | * q
| Počet zobrazení: 1881x

Hovoríme s riaditeľom Ústavu ekológie krajiny SAV Ing. Júliusom Oszlányim, CSc.

 

V posledných rokoch sú čoraz častejšie záplavy, extrémne suchá či intenzívne erózie. Pre jedných sú to prekvapujúce a nepochopiteľné udalosti. Pre druhých logický dôsledok intenzívneho pôsobenia človeka na prírodu a nerozumného využívania jej zdrojov.

Aké sú hlavné hnacie sily a tlaky, ktoré vyvolávajú takéto extrémne udalosti v krajine? 

V prvom rade je to globálne otepľovanie, ktoré vedie k väčšiemu vyparovaniu vody z morí a oceánov, následne k väčšiemu obsahu vodných pár v ovzduší, a tým k intenzívnym zrážkam. Tie vo väčšine padajú na krajinu veľmi poznačenou činnosťou človeka. Krajina je bez stromov, kríkov, s lesmi s nevhodnou druhovou a vekovou štruktúrou, s lesnými cestami bez patričnej údržby a bez vegetácie, slúžiace ako trasy pre odtok vody. Neslobodno zabúdať ani na stále sa rozrastajúce zastavané plochy v mestách, kde sú typickými problematickými miestami parkoviská, továrne, sklady či obchodné centrá. Vieme, že ide o odkanalizovanú, a teda človekom odvodnenú veľkú časť krajiny. Práve človek prispieva k tomu, že dôsledky záplav sú často tragické. Nerešpektuje prírodné danosti krajiny – stavia si obydlia, továrne či cesty na naplaveninách riek a potokov, ktoré sú miestami, kde sa viac-menej pravidelne záplavy vyskytovali. Protipovodňové opatrenia niekedy nestačia, a tak dochádza už k spomínaným škodám až katastrofám. V ostatných rokoch sa tieto javy stali, žiaľ, takmer pravidlom.

Je zrejmé, že takýto vývoj nie je pre Slovensko typický. Ako sa prejavujú extrémne prejavy prírody v okolitých krajinách? Čo majú spoločné? 

Vieme veľmi dobre, že záplavy sa vyskytujú v poslednom čase veľmi často vo všetkých európskych krajinách. Extrémne suchá i následné požiare najmä v stredozemí či v európskej časti Ruskej federácie zničili a poškodili rozsiahle plochy lesov. Vo všetkých krajinách ide o spoločného nepriateľa, ktorým je globálne otepľovanie.

Cieľom vedcov i ochranárov prírody sa stalo obmedzovanie environmentálnych problémov a bránenie vzniku nových. V čom sa to prejavilo? 

Áno, sústavným a opakovaným upozorňovaním na environmentálne problémy, či už zo strany vedeckých inštitúcií, univerzít a mimovládnych organizácií, sa dostali tieto problémy do povedomia bežných ľudí, ale i tých, ktorí rozhodujú o environmentálnej politike. A to nielen na Slovensku. Celé toto úsilie sa dostalo aj do legislatívy, do programov protipovodňovej ochrany a do plánov integrovaného manažmentu krajiny. Na druhej strane sa celosvetové organizácie ako OSN či UNESCO postarali o rozšírenie myšlienok napríklad i vyhlásením Dekády OSN pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju, aktivitami programu Človek a biosféra, ktoré majú slúžiť ako vzor pre trvalo udržateľné hospodárenie v krajine s rešpektovaním chránených území a vytvorením priateľského vzťahu obyvateľov ku krajine.

Čo má Slovensko najviac spoločné s ostatnými európskymi krajinami a v čom sa odlišuje? 

Spoločný ma relatívne veľký podiel intenzívne obhospodarovanej oráčinovej nížinnej krajiny a najviac sa, napríklad od susedných krajín, odlišuje bohatým zastúpením rozličných typov krajiny a pestrosťou typov krajiny.

Vedci svoju prácu vypracovaním Typizácie krajiny už sčasti urobili. Čo ich teraz čaká? 

Prenos vedeckých výsledkov do praxe je komplikovaná a dlhodobá záležitosť. Za priaznivých okolností najbližším krokom by malo byť zavedenie účinného manažmentu krajiny do praxe.

Aké sú možné scenáre vývoja krajiny Slovenska?  

Tu všetko závisí od typu krajiny. U nás prevažuje typ krajiny oráčinový nížinný a oráčinový kotlinový. Na ich okrajových častiach je poľnohospodárska výroba neuspokojivá, preto predpokladáme, že ju poľnohospodári opustia. Na druhej strane bude na týchto typoch krajiny pravdepodobne intenzívnejšie hospodárenie. V scenároch samozrejme treba počítať s rastúcou zástavbou líniovými stavbami, skladmi, ale i obytnými zónami. Je možné, že horská lesná krajina sa rozrastie o poľnohospodármi opustené časti lúk a pasienkov. Očakávame tam aj dôslednejšiu ekologizáciu hospodárenia.

Budú sa riadiace štátne orgány riadiť výsledkami práce vedcov, tak ako to napokon požaduje aj Európsky dohovor o krajine? 

Pevne tomu verím. Zo strany vedcov túto záležitosť nevieme ovplyvniť. Avšak opakovaním vedeckých argumentov pri všetkých možných príležitostiach, veríme, že dostaneme do povedomia aj politikov potrebu rešpektovať prírodné podmienky pri akejkoľvek aktivite v krajine. To vyžaduje rešpektovanie jej prírodných daností, limitov a obmedzení. Len tak možno totiž krajinu trvalo využívať bez toho, aby sa nenávratne zničila. Veď zo zničenej krajiny už nemá nikto úžitok.

Môžeme sa teda svojou aktivitou postarať o to, aby bolo menej záplav či extrémnych období sucha? 

Ak budeme dôslední a vykonáme všetko, čo krajinu a jej typy dostane do optimálneho stavu a udrží ich v ňom, tak verím, že áno.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,86
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.