Pandí trus pokladom pre výrobu biopalív

30.8.2011 18:31:51 | Q
Physorg | Počet zobrazení: 1619x

Výkaly pánd obsahujú baktérie, ktoré rozkladajú rastlinný materiál spôsobom potrebným na výrobu biomasy z trávy, kusov dreva a zvyškov obilia.

 

„Veríme, že objavením spôsobu rozkladu nových materiálov pri výrobe palív rozšírime ich použitie a znížime našu závislosť od ropy,“ povedala Ashli Brownová z univerzity v Mississippi. „Veríme tiež, že naším výskumom zvýšime povedomie o potrebe ochrany prírody.“

Brownová povedala, že baktérie z trusu veľkých pánd môžu pomôcť pri rozklade pevného materiálu, lignocelulózy, ktoré sa nachádza v kúskoch dreva, stonkách trávy a kukurice. Mohli by urýchliť rozvoj tzv. celulózových biopalív, ktoré sa nespoliehajú na jedlé plodiny ako kukuricu, sójové boby, alebo cukor, ktoré sú dnes bežne používanými zdrojmi biopalív.

Vedci vedia, že veľké pandy majú, podobne ako termity alebo dobytok, v tráviacom systéme prítomné baktérie, ktoré im pomáhajú rozkladať celulózu z rastlín na živiny. Asi 99% ich potravy tvorí bambus. Dospelý jedinec ho denne skonzumuje 10 až 20 kg. A6 doteraz vedcov nikdy nenapadlo skúmať povahu baktérií v tráviacom systéme pandy.

Brownová a jej kolegovia analyzovali čerstvé výkaly páru pánd v Memphiskej ZOO počas jedného roka. Identifikovali niekoľko typov tráviacich baktérií, medzi inými aj tie, ktoré sa nachádzajú v tele termitov známych svojou schopnosťou stráviť drevo.

„Náš výskum ukázal, že druhy baktérií v črevách pánd rozkladajú rastlinný materiál lepšie ako termitie baktérie, a mohli by ideálne poslúžiť v procese spracovávania biopalív,“ povedala Brownová.

Na základe výskumu Brownová odhaduje, že za určitých okolností môže jedna z baktérií premeniť až 95% rastlinnej biomasy na jednoduché cukry. Baktéria obsahuje také silné enzýmy, že dokážu nahradiť potrebu vysokých teplôt, silných kyselín a vysokého tlaku, ktoré sa dnes bežne používajú pri výrobe biopalív. Tie procesy sú časovo a energeticky náročné, čo znamená, že aj nákladné. Pandia baktéria by preto mohla byť lacnejšou, ekologickejšou a rýchlejšou alternatívou.

Brownová dnes pracuje na identifikovaní každej pandej črevnej baktérie s cieľom izolovať najsilnejšie tráviace enzýmy. Tieto enzýmy by potom mohli produkovať pre potreby priemyslu s biopalivami geneticky upravené kvasnice.

„Náš objav je tiež lekciou z biodiverzity a potreby chrániť ohrozené druhy živočíchov,“ povedala Brownová s tým, že v divočine žije už len 2500 jedincov veľkej pandy a v zajatí je ďalších 200 zvierat.. „Zvieratá a rastliny sú hlavným zdrojom liekov a ďalších produktov, na ktorých sú ľudia závislí. Keď ich necháme vyhynúť, stratíme potenciálny zdroj produktov, ktorý pre nás živočíšne a rastlinné druhy predstavujú.“

originál článku