ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Európsky trh chce európskych inžinierov

12.3.2012 11:17:40 | * q
| Počet zobrazení: 1924x

V poslednom období sa okrem starého známeho titulu inžinier – skratka Ing., ktorý býva pred menom absolventov príslušnej vysokej školy, stále častejšie stretávame aj s označením EUR ING za menom. O tom aké podmienky musí spĺňať nositeľ tohto titulu a aké to má pre neho výhody sme sa zhovárali s prof. Ing. Dušanom Petrášom, PhD., prezidentom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, ktorý je aj predsedom Slovenského národného komitétu FEANI, národnej organizácie Európskej inžinierskej federácie.

Pán profesor, zastupujete národnú organizáciu Európskej inžinierskej federácie. Vysvetlite, prosím, aké úlohy zabezpečuje táto organizácia? 

Európska federácia národných inžinierskych zväzov známa pod skratkou FEANI (Fédération Internationale d'Associations Nationales d'Ingénieurs) je mimovládnou organizáciou, ktorá má za úlohu ochraňovať a podporovať profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečovať lepšiu spoluprácu medzi inžinierskymi zväzmi, zabezpečovať výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi, organizovať medzinárodné stretnutia a udeľovať titul európskeho inžiniera - EUR ING. FEANI vytvára v členských krajinách predpoklady pre vzájomné uznávanie inžinierskej kvalifikácie a podporuje tak voľný pohyb odborných zamestnancov.

Čo všetko musí obsahovať žiadosť o získanie certifikátu EUR ING? 

Uchádzač adresuje svoju žiadosť o získanie certifikátu na SNKF spolu s vyplneným dotazníkom FEANI v príslušnej jazykovej mutácii (nachádza sa na www.feani.org). K žiadosti je nutné priložiť kópiu maturitného vysvedčenia, kópiu inžinierskeho diplomu získaného na akreditovanej technickej univerzite, overenú notárom, doklad potvrdzujúci, že žiadateľ vykonával prax vo svojom odbore najmenej dva roky, doklad o jazykovej skúške z jazyka anglického, francúzskeho alebo nemeckého, stručný životopis s charakteristikou odborných činností žiadateľa v slovenčine a v jednom z jazykov FEANI, prehľad svojej inžinierskej praxe.

Aký poplatok musí uhradiť žiadateľ pri získavaní certifikátu? 

Poplatok stanovený SNKF je 400 eur a predstavuje pokrytie administratívnych a organizačných nákladov pri realizácii procesu získania certifikátu. O jeho prijatí je vystavený príslušný daňový doklad. Žiadatelia, ktorým bol udelený titul EUR ING, podpisujú prevzatie diplomu a certifikátu, prehlásenie o dodržiavaní etického kódexu FEANI a súhlas so svojím zaradením do databázy FEANI pre zamestnávateľov z hľadiska ich kontaktovania v pracovných záležitostiach.

Aká je obvyklá doba od podania žiadosti po udelenie titulu? 

Vzhľadom k zasadnutiam Európskeho monitorovacieho komitétu FEANI (3 až 4 krát ročne) môže trvať proces od získania informácie až po odovzdanie titulu pri splnení všetkých podmienok dva až šesť mesiacov.

Môže nositeľ titulu žiadať jeho uvedenie v pase, resp. v občianskom preukaze? 

Nie, pretože uvedený certifikát nevydáva slovenská inštitúcia, ale európska, čiže ide o tzv. nadnárodný titul.

Ktoré fakulty slovenských technických univerzít sú akreditované do FEANI? 

Inšpektori FEANI po previerke príslušných fakúlt z hľadiska obsahu štúdia, štúdijných programov, úrovne diplomových prác, rozsahu technického a inžinierskeho učiva, a ďalších aspektov, evalvovali 18 fakúlt slovenských technických univerzít do tzv. INDEX-u FEANI. Sú to:

1. Slovenská technická univerzita v Bratislave: Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta,
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Materiálovotechnologická fakulta.

2. Technická univerzita v Košiciach: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,
Hutnícka fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Stavebná fakulta.

3. Žilinská univerzita: Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Stavebná fakulta, Elektrotechnická fakulta, Strojnícka fakulta.

4. Technická univerzita vo Zvolene: Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie
a enviromentalistiky.

Kde možno získať relevantné infomácie o EUR ING ? 

Informácie o EUR ING poskytuje oficiálna stránka FEANI www.feani.org, webstránka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností - ZSVTS www.zsvts.sk a webstránka www.euring.sk. Ďalšie a detailnejšie informácie poskytne Slovenský monitorovací komitét FEANI telefonicky (na čísle 02 /5020 7629, 49), mailom (na zsvts@zsvts.sk) alebo pri osobnom kontakte na adrese ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 3,48
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.