Pauza vám pomôže naučiť sa cudzí jazyk

10.4.2012 09:52:52 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 1265x

Pri učení cudzích jazykov zabudnite na postup „používaj alebo zabudni“. Dlhšia pauza vám v skutočnosti môže prospieť.

 

Ľudia, ktorí sa učili cudzí jazyk a potom ním päť mesiacov nehovorili, mali po prestávke obraz mozgovej aktivity viac podobný človeku, pre ktorého šlo o materský jazyk, ako pre ňou.

Michael Ullman z Georgtownskej univerzity v USA skúmal so svojimi kolegami aktivitu mozgu 19 ľudí, ktorí sa učili falošný jazyk, pred a po päťmesačnej pauze a porovnal ju s ľuďmi, ktorí rozprávali svojím materinským jazykom.

Ľudia dosahovali v gramatických testoch rovnaké výsledky aj po prestávke, ale po pauze sa aktivita v ich mozgu viac zhodovala s činnosťou mozgu materskou rečou rozprávajúcich ľudí.

Ullman tvrdí, že pauza presúva jazyk z deklaratívnej pamäte, ktorá si vyžaduje uvedomelé spomínanie, do procedurálnej pamäte, ktorá je viac vrodená.

originál článku