ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Bezpilotné špionážne lietadlá na štýl motýľov

23.4.2012 09:20:22 | * q
itnews | Počet zobrazení: 1610x

Iz­rael­ská spo­loč­nosť Is­rael Aeros­pa­ce In­dus­tries (IAI) sa za­me­ria­va na vý­voj lie­ta­diel, ra­kiet, na­vi­gač­ných sys­té­mov a bez­pi­lot­ných špio­náž­nych lie­ta­diel. Najnovšie informácie potvrdili ich snahu o vytvorenie lietadla napodobňujúceho štýl lietania motýľov.

 

Na ne­dáv­nej kon­fe­ren­cii Me­dzi­ná­rod­nej aso­ciá­cie pre bez­pi­lot­né dop­rav­né pros­tried­ky v Tel Avi­ve pred­sta­vi­la IAI ino­va­tív­ny pro­to­typ bez­pi­lot­ných lie­ta­diel But­terf­ly na­po­dob­ňu­jú­cich mo­tý­le. Lie­tad­lo má hmot­nosť 12 g, dĺžku 20 cm a le­tí po­mo­cou má­va­nia štyr­mi ľah­ký­mi kríd­la­mi.

Zdroj z IAI potvr­dil, že pro­to­typ už bol otes­to­va­ný a zvlá­dol let s ka­me­rou ľah­šou ako 1 g.

V nasledovnej fáze skúmania však bude daný prototyp podrobený ešte ďalším skúšobným letom v rôznorodom prostredí, aby pri jeho možnej výrobe v budúcnosti boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 2,61
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.