Zvládne robot testy na univerzitu?

23.10.2012 14:34:57 | * q
Fujitsu | Počet zobrazení: 3539x

Robot Tódai je projekt, ktorého cieľom je vytvoriť umelú inteligenciu, natoľko vysokú, aby dokázal zložiť prijímacie testy na Tokijskú univerzitu Tódai.

 

Za týmto ambicióznym projektom stojí spoločnosť Fujitsu Laboratories a National Institute of Informatics (NII), japonský inštitút pre informatiku. Spolupracujú od minulého roku, pričom v roku 2016 by mal umelý mozog dosiahnuť lepšie výsledky, ako ostatné počítače, a takto posunúť hranicu kvality umelej inteligencie na prelomovú priečku a v roku 2021 by sa mal primárny cieľ projektu Tódai úspešne zrealizovať.
Fujitsu Laboratories sa už niekoľko rokov venuje tejto problematike, zameriava sa na výskum tzv. počítačovej algebry. Práve vzorce sú kľúčom k riešeniu matematických problémov súvisiacich s matematickou analýzou a technológiami optimalizácie. V súčasnosti dokáže počítačová algebra vyriešiť len okolo 50 až 60 percent príkladov prijímacích skúšok.
Aby umelý mozog vedel prečítať zadanie pri prijímacích skúškach, musí ho najprv prekonvertovať z prirodzeného ľudského jazyka do jazyka počítačového, ktorému by porozumel. Potom by problém vyriešil špeciálnym programom.
Celý proces má teda tri kroky:
1. Sémantická analýza: pochopenie zadania v ľudskom jazyku
2. Transformácia zadania (problému) do podoby, ktorú môže spracovať počítač
3. Samotný výpočet
Napriek vytvorenej presnej koncepcii, jednotlivé kroky predstavujú problém. K ich úspešnému riešeniu je nutné použiť správnu kombináciu rôznych technológií. Aby robot pochopil spôsob ľudského jazyka, nestačí analyzovať jednotlivé slová. Je treba zohľadniť matematickú terminológiu a obecné matematické predpoklady na úrovni akademickej pôdy.
NII a Fujitsu Laboratories okrem projektu Tódai vytvorili spoluprácu pri vývoji ďalších informačných technológií zameraných na človeka. Medzi ne patrí metóda rozpoznávania a interpretácie vzorcov a ich prevedenie do zrozumiteľnej podoby pre počítače, tiež spolu pracovali na spracovaní prirodzeného ľudského jazyka a generovanie vzorcov pre príslušný matematický program a technológiu spracovania vzorcov, ktorá nájde riešenie vygenerovaných vzorcov. Ak by uspeli aj v týchto projektoch, dá sa očakávať pokrok v používaní matematických vzorcov.