Opice a sociálne normy

30.4.2013 23:22:51 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1833x

Prvýkrát sa podarilo pozorovať aj u zvierat ľudský zvyk správať sa podľa ostatných pri návšteve ich územia. Vedci pozorovali zarážajúcu vrtkavosť u samčekov opíc pri napodobňovaní správania sa iných členov novej skupiny. Tieto zistenia by mohli pomôcť vysvetliť ľudskú vlastnosť hľadania miestnych zvykov pri návšteve cudzieho miesta alebo kultúry.

 

Andrew Whiten z University of St Andrews povedal, že vôľu napodobňovať ostatných s nami podľa jeho zistení zdieľajú aj iné primáty. Jeho výskum bol vykonaný pozorovaním voľne žijúcich opíc v Južnej Afrike. Whitenov tím pôvodne chcel zistiť len ako intenzívne opičie bábätká napodobňujú zvyky ich matiek. Avšak podarilo sa im spozorovať aj niečo iné. Dospelé samčeky migrujúce do novej skupiny sa rýchlo prispôsobili jej sociálnym normám, či už užitočným alebo nie.

Whitten vysvetlil, že toto zistenie bolo pre nich prekvapením. Na prvý pohľad sa vraj môže zdať, že takéto kopírovanie správania je vskutku bezduché, avšak nedá sa nevšimnúť si podobnosť so správaním sa ľudí, keď sa dostanú do podobnej situácie. Dodal, že takéto správanie v prírode má svoje opodstatnenie, pretože práve domáci jedinci vedia najlepšie ako sa v danom prostredí optimálne správať.

V ich štúdii vedci dali dvom skupinám opíc škatuľku kukurice siatej, ktorej polovica zrniek bola zafarbená na modro a druhá polovica na ružovo. Modré zrnká chutili odporne a opice sa naučili, že majú jesť len tie ružové. Pre ďalšiu skupinu chute vymenili a naučili ju jesť iba modré zrnká. Novú generáciu mláďat neskôr ponúkli zrnkami oboch farieb, z ktorých ani jedna nemala zlú chuť. Dospelé opice si pritom ešte stále pamätali, ktoré zrnká chutili dobre. Výsledok bol, že takmer každé mláďa jedlo výlučne zrnká tej farby, aké jedli aj jeho rodičia.

Skutočné prekvapenie však nastalo, až keď samčeky začali migrovať medzi skupinami v období párenia. Vedci zistili, že z desiatich samčekov, ktoré prišli do skupín jediacich zrnká inej farby, deväť začalo jesť zrnká tej farby, ktorá sa jedla v novej skupine. Jediný samček, ktorý sa neprispôsobil, bol hlavným samčekom novej skupiny a cudzie zvyky ho nezaujímali.

Prevzaté z originálu "'When in Rome': Monkeys Found to Conform to Social Norms" na sciencedaily.com