picture

Záhadný monument nájdený pod Tiberiadským jazerom

11.6.2013 21:34:06 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2570x

Pobrežie Tiberiadského jazera na severe Izraela je domovom viacerých významných archeologických nálezísk. Teraz sa však vedcom z Tel Avivskej univerzity podarilo nájsť stavbu ukrytú hlboko pod vodou. Vedci natrafili na kužeľovitý monument s priemerom 70 metrov, výškou 12 metrov a odhadovanou hmotnosťou 60 000 ton, keď vykonávali geofyzikálny prieskum južnej oblasti jazera.

 

Počiatočné zistenia naznačujú, že stavba bola postavená na súši pred 6 000 rokmi, avšak neskôr bola zaplavená. Kamene, z ktorých sa stavba skladá, boli pravdepodobne donesené zo vzdialenosti asi 2 kilometrov a naaranžované podľa špecifického stavebného plánu. Podľa Yizhaka Paza z Ben-Gurion University sa monument podobá na pohrebiská nájdené v Európe a bol pravdepodobne postavený v skorej dobe bronzovej. Myslí si, že môže existovať spojenie medzi týmto monumentom a blízkym dávnym mestom Beit Yerah, ktoré je najväčším a najopevnenejším mestom v oblasti.

Vedci pôvodne hľadajúci pôvod kamienkov nájdených v jazere použili na výskum dna jazera sonar, pričom na inak hladkom dne spozorovali veľkú kopu kameňa. Bližší pohľad odhalil, že táto hromada nebola obyčajnou kopou kameňa, ale úmyselne postavenou stavbou zloženou z meter dlhých sopečných kameňov známych ako bazalt. Depozit tohto kameňa je pritom vzdialený približne 2 kilometre.

Aby vedci odhalili vek stavby, analyzovali nahromadený piesok okolo základov monumentu. Vďaka prirodzenému hromadeniu piesku počas dlhých rokov, sa základy stavby dostali 2 až 3 metre pod dno jazera. Vedci následne zistili vek monumentu na základe porovnania výšky pieskovej vrstvy s jej predpokladaným ročným nárastom.

Vedci teraz plánujú zorganizovať špecializovaný tím, ktorý zistí viac o pôvode stavby a takisto analyzuje povrch, na ktorom bola postavená. Hľadanie vykopávok pomôže presnejšie určiť vek monumentu a kto a za akým účelom ho postavil.

Shmulik Marco, z TAU, ktorý monument našiel a ako prvý sa k nemu potopil, dodal, že jeho základy, ktoré boli kedysi na súši, sú nižšie než akákoľvek známa historická hladina Tiberiadského jazera. Toto však nemusí znamenať, že hladina sa pravidelne zvyšovala, pretože toto jazero je v tektonicky aktívnej oblasti. To znamená, že dno jazera a aj monument sa mohli kedysi posunúť alebo prepadnúť. Je naplánovaný ďalší výskum s cieľom preskúmať tektonické pohyby v minulosti, akumulácie sedimentu a meniace sa výšky hladiny jazera.

Prevzaté z originálu "Mysterious Monument Found Beneath the Sea of Galilee" na sciencedaily.com