picture

Zberačom lesných plodov hrozia pokuty

19.8.2013 19:45:02 | Ján Klučár
MŽP SR | Počet zobrazení: 2164x

V letnom období je každoročné dozrievanie lesných plodov spojené s ich hromadným a opakovaným zberom v miestach, kde to nie je povolené. Ide hlavne o obľúbené čučoriedky, lesné jahody, maliny a huby. Zákaz platí predovšetkým v 4. a 5. stupni ochrany, kde je prioritou ochrana rastlín a živočíchov, ktoré sa tu nachádzajú. Ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že na väčšine územia národných parkov Slovenska je zber týchto lesných plodov zakázaný a v rozpore s ochranou prírody. Výnimkou sú len národné parky Slovenský raj, Slovenský kras a Veľká Fatra. Aj tu je však zber povolený len na vyhradených miestach a pre vlastnú spotrebu. Za porušenie tohto zákazu hrozí previnilcovi pokuta, v blokovom konaní až do výšky zhruba 66 eur, ako aj odobratie nazbieraných lesných plodov. Za porušenie tohto zákazu vo väčšom rozsahu však hrozí pokuta až takmer 3 320 eur.

 

Zberačom lesných plodov nezostal nepovšimnutý ani najstarší národný park na Slovensku – Tatranský národný park. V roku 2013 tatranskí strážcovia spoločne s vlastníkmi pozemkov zrealizovali niekoľko akcií, ktoré boli zamerané predovšetkým na nelegálny zber lesných plodov. V mnohých situáciách boli vystavení verbálnym útokom a museli spolupracovať aj s políciou SR. V takýchto akciách, ktorých cieľom je aj osveta, chcú pokračovať až do začiatku jesene.

Častým problémom je práve správanie sa zberačov v prírode. V snahe nazbierať v čo najkratšom čase najviac lesných plodov používajú na zber pomôcky, ktorými poškodzujú kríčky čučoriedok. V hustom poraste čučoriedok, ktorý ochraňuje pôdu a napomáha tvorbe humusu, vyšliapavajú chodníčky, ktoré sa stávajú možným zdrojom erózie. V neposlednom rade často po sebe zanechávajú odpad a tým, že sa pohybujú mimo turistických chodníkov, rušia pokoj aj v odľahlých zónach od skorých ranných hodín až do zotmenia.

PR odkaz: Brigády a zber v poľnohospodárstve

Na lesné plody je odkázané veľké množstvo živočíchov, ktoré si počas leta a jesene robia tukové rezervy pre prežitie v zimnom období. Ich zber preto nesúvisí len s tým, že živočíchy prichádzajú o prirodzenú potravu, ale zberačmi sú často vyrušované, čo má za následok ich pravidelný a opakovaný výskyt v blízkosti obývaných častí nielen podtatranského regiónu. Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR, Správa TANAPu