picture

Digitálna ekonomika bude rásť na princípe spolupráce

19.11.2013 23:16:32 | Ján Klučár
Cisco Systems | Počet zobrazení: 2542x

Ukážkou výnimočnej spolupráce verejného a súkromného sektora vo vzdelávaní je Sieťový akademický program Networking Academy. Pri príležitosti 15. výročia programu boli ocenení pedagógovia, lektori a osobnosti, ktorí prispeli k rozvoju programu na Slovensku. Záštitu nad Oceňovaním prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, pričom vyzdvihol prínos programu k rozvoju vzdelávania a podpore pracovných miest v segmente informačné a komunikačné technológie.

 

Do Sieťového akademického programu Networking Academy sa zapojilo už viac ako 25 tisíc študentov. V súčasnosti je v programe šesť univerzít, 62 stredných škôl a 2 vzdelávacie inštitúcie na Slovensku, študuje v ňom viac ako 6 tisíc študentov a participuje na ňom 170 vyškolených pedagógov. Tento potenciál umožňuje rozvoj celého info-komunikačného odvetvia, domácich softvérových domov, podporuje príchod zahraničných investorov a vznik nových pracovných miest.
Ocenenia za výnimočný prínos k rozvoju programu Cisco Networking Academy na Slovensku prevzali: František Jakab, manažér programu, Milan Ftáčnik, ktorý ako minister školstva v roku 2001 podpísal Memorandum o porozumení, lektori Vladimír Mitický z Popradu a Ján Krausko z Handlovej, pedagóg Peter Palúch zo Žiliny, a Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenia odovzdali Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovensko.
Podľa výsledkov prieskumu medzi poprednými IT zamestnávateľmi je najvyššie hodnoteným vzdelávacím programom pre IT odborníkov na Slovensku Cisco Networking Academy. Sieťové akadémie pozná až 87 percent popredných slovenských IT zamestnávateľov. Okrem vysokej odbornej úrovne k popularite programu prispieva aj to, že sa neobmedzuje len na univerzitné mestá, ale poskytuje možnosti vzdelávania aj záujemcom v menších regionálnych centrách.

„Spoločnosť Soitron sa pri hľadaní odborníkov v oblasti sieťových technológií výrazne orientuje na absolventov sieťového akademického programu Cisco. Absolventi majú medzinárodne uznávaný priemyselný certifikát, a tým majú zaručené bezproblémové umiestnenie v praxi. Slovensko sa stalo zaujímavou destináciou pre zahraničných investorov v oblasti poskytovania služieb IT. Vďaka absolventom Sieťových akadémií Cisco sme schopní záujem investorov využiť a podporiť rast tohto dynamického odvetvia s vysokou pridanou hodnotou,“ komentuje Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ spoločnosti Soitron.
Tretina IT zamestnávateľov tvrdí, že vlastníctvo priemyselného certifikátu ovplyvňuje výšku platu zamestnanca. Štvrtina zamestnávateľov priznáva, že má aj pozitívny vplyv na kariérny postup. Certifikát programu Networking Academy je najčastejšie vstupenkou ku kariére sieťového špecialistu, senior špecialistu alebo k manažérskej pozícii v IT biznise. Výhody doplnkového IT vzdelávania si uvedomujú aj absolventi. Takmer tri štvrtiny účastníkov potvrdilo, že získanie certifikátu bolo pri hľadaní zamestnania jednoznačnou alebo čiastočnou výhodou.

Personálna agentúra Adecco zastrešuje špecializovanú databázu NetCommunity, kde sa registrujú Cisco certifikovaní špecialisti. Získavajú pracovné ponuky na Slovensku aj vo svete. „Zamestnanosť IT odborníkov je takmer 100-percentná, ale kvalitné medzinárodné certifikáty výrazne zvyšujú kariérny potenciál v celom svete“, uvádza na základe dlhoročných skúseností Bruna Jakub, riaditeľka ADECCO Slovakia s.r.o.

http://www.cisco.com
http://newsroom.cisco.com