DNA nedokáže vysvetliť všetky zdedené biologické charakteristiky

6.4.2015 00:47:25 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1512x

Nová štúdia tvrdí, že biologické charakteristiky nie sú dedené len pomocou DNA, ale aj prostredníctvom iného materiálu v bunkách. Vedci v tejto štúdii skúmali proteíny buniek, nazývané históny, ktoré nie sú súčasťou genetického kódu, avšak práve okolo nich je ovinutá DNA. Históny rozhodujú o aktivácii DNA.

 

Prirodzene sa vyskytujúce zmeny týchto proteínov, ovplyvňujúce ako budú históny ovládať gény, dokážu prežiť prenos z jednej generácie na druhú. Nový výskum je revolučný v tom, že prezentuje prvé dôkazy o tom, že za dedenie nie je zodpovedná len DNA. Zostáva však zistiť detaily výskytu tohto dedenia v prírode a jeho prepojenie na individuálne vlastnosti a diagnózy.
 
Táto štúdia tiež môže vedcom pomôcť zistiť či zmeny histónov, spôsobované environmentálnymi faktormi ako napríklad stresom, alebo stravou, dokážu ovplyvniť funkciu dedených génov. Výskum však potvrdil dlho predpokladanú domnienku, že gény môžu byť zmenami histónov z jednej generácie na druhú ovplyvňované. Nejasné je aj naďalej ako často sa daný proces v praxi vyskytuje.
 
Vedci otestovali túto domnienku prostredníctvom experimentov na kvasinkách s mechanizmami ovládania génov podobnými tým, ktoré majú ľudské bunky. Spôsobili zmenu proteínu histónu, ktorá deaktivovala blízke gény. Tento efekt bol ďalšími generáciami buniek kvasiniek zdedený.
 
Robin Allshire z Edinburgskej univerzity dodal, že sa im podarilo dokonale preukázať, že zmeny v históne, tvoriaceho chromozómy, sa v rámci generácií kopírujú a prenášajú. Ich zistenia tiež ukázali, že zdedené charakteristiky môžu byť aj epigenetické – nezávisia len od zmien v DNA daného génu.

Prevzaté z originálu "DNA can't explain all inherited biological traits, research shows" na sciencedaily.com