Genóm kiwi

26.7.2015 23:03:09 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1550x

Kiwi, je unikátnym nelietavým vtákom, ktorý má viacero nezvyčajných biologických charakteristík. Vedcom z Univerzity Leipzigu a Inštitútu Maxa Plancka sa nedávno podarilo zrekonštruovať genetický kód tohto ohrozeného vtáka. Popri inom zmapovali aj genetické zmeny, ktoré ho prispôsobili na nočný život – tieto gény sú zodpovedné za stratu schopnosti rozoznávať farby a za posilnenie čuchu. Kiwi sa počas svojho vývoja čoraz viac odkláňali od využívania zraku v prospech využívania čuchu.

 

Tieto známe vtáky majú skutočne minimalistické krídla, nemajú chvost a majú veľmi dlhý zobák s nosnými dierkami. Sú prevažne nočnými živočíchmi, ktoré majú nízky bazálny metabolizmus a zo všetkých vtákov najnižšiu telesnú teplotu. O genóme kiwi toho vedci až do tejto štúdie moc nevedeli. Preto sa Torsten Schöneberg z Univerzity Leipzigu a Janet Kelso z Inštitútu Maxa Plancka rozhodli kompletne zrekonštruovať genóm kiwi hnedého (Apteryx mantelli). Ich analýza ukázala genetické zmeny, ktoré pravdepodobne prispôsobili tohto vtáka nočnému životu. Mutácie síce deaktivovali gény zodpovedné za rozoznávanie farieb, avšak počet čuchových receptorov sa u kiwi hnedého výrazne zvýšil. Tieto zmeny sa udiali pred približne 35 miliónmi rokov, čo spadá do obdobia, kedy kiwi osídlili Nový Zéland.
 
Už francúzsky botanik a zoológ Jean Baptiste de Lamarck z 18. storočia zastával názor, že evolúcia funguje na báze príslovia „čo nevyužívaš to stratíš“. Je preto veľmi pravdepodobné, že kiwi prišli o schopnosť rozlišovať farby, keďže pri ich nočnom živote ju už viac nepotrebovali. Diana Le Duc z Univerzity Leipzigu podotkla, že pri čuchu, ktorý kiwi potrebuje pre úspešnú navigáciu v tme, ide o opačný fenomén – posilnenie kvôli potrebe.
 
DNA analýza dvoch kiwi ukázala, že v rámci populácie existuje len minimum genetickej variability. To môže pre ohrozeného vtáka predstavovať dodatočný problém. Janet Kelso dodala, že vďaka ich štúdii budú môcť vedci v budúcnosti lepšie porovnávať genóm kiwi s genómami iných žijúcich a vyhynutých nelietavých vtákov. Kiwi je národným symbolom Nového Zélandu a jeho príbuzným bol aj dnes už vyhynutý novozélandský vták moa. Z dnešných príbuzných sa dajú spomenúť pštrosy, emu a nandu. Osídlenie Nového Zélandu ľuďmi pred približne 800 rokmi spôsobilo vyhynutie veľkého množstva lokálnych druhov vtákov a aj napriek intenzívnej ochranárskej činnosti zostáva kiwi dodnes silne ohrozeným druhom.

Prevzaté z originálu "Kiwi bird genome sequenced" na sciencedaily.com