Správanie sa tmavej hmoty

28.7.2015 23:53:11 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 3073x

Podľa novej štúdie sa tmavá hmota správa až neuveriteľne podobne subatomárnym časticiam, ktoré vedci poznajú už 80 rokov. Tmavá hmota je nevyhnutná pre udržanie stability galaxií, hviezd, slnečných sústav a všetkého živého. Napriek tomu sa je ešte nikomu nepodarilo pozorovať. Existujú dokonca hypotézy, ktoré tmavú hmotu označujú za častice z iných dimenzií vesmíru či kvantovú supersymetriu.

 

Hitoshi Murayama z Kalifornskej a Tokijskej univerzity však tvrdí, že tmavá hmota je veľmi podobná piónom, subatomárnym časticiam držiacim pokope jadrá atómov. Tmavá hmota má zdanlivo rovnaký typ hmotnosti a interakcií ako bežné pióny. Eric Kuflik z Cornellovej univerzity povedal, že podľa tejto novej teórie interakcie tmavej hmoty v galaxiách a kopách galaxií upravujú očakávané rozloženie hmotnosti, čo by mohlo vysvetliť nezrovnalosti medzi údajmi z pozorovaní a počítačovými simuláciami.
 
Yonit Hochberg z Kalifornskej univerzity dodal, že ich nová štúdia môže výrazne ovplyvniť budúce experimenty určené na priame pozorovanie tmavej hmoty. Ďalším krokom bude experimentálne overenie novej hypotézy pomocou Veľkého hadrónového urýchľovača, SuperKEK-B a SHiP.

Prevzaté z originálu "Déjà-vu: New theory says dark matter acts like well-known particle" na sciencedaily.com