Európu môžu v blízkej budúcnosti zasiahnuť extrémne horúčavy

29.11.2015 23:09:09 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1243x

Regionálne klimatické projekcie Joint Research Centre (JRC) pre nadchádzajúce dve desaťročia (2021 – 2040) naznačujú vyššiu pravdepodobnosť horúčav v celej Európe. Tieto horúčavy by mali byť porovnateľné, alebo ešte väčšie než horúčavy v Rusku z roku 2010 – ktoré boli najväčšie od roku 1950. Nová štúdia využila vylepšený index horúčav, aby vyhodnotila 10 rekordných horúčav zaznamenaných v Európe za posledných 65 rokov.

 

Pomocou indexu HWMId vedci odhadli rozsah a pravdepodobnosť výskytu extrémnych horúčav v blízkej budúcnosti. Analýza ukázala, že v Rusku v roku 2010 padli všetky dovtedajšie rekordy – aj denné teploty, aj nočné teploty, aj teritoriálny rozsah horúčav, aj vrcholné teploty a aj trvanie horúčav. HWMId bol v Rusku vtedy dvakrát vyšší, než za stredoeurópskych horúčav z roku 2003 a fínskych horúčav z roku 1972.
 
Takmer všetky modely ukázali, že horúčavy, ako tie stredoeurópske z roku 2003, sa budú vyskytovať minimálne raz za 30 rokov pri dvoch zo štyroch klimatických scenárov Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) určených v ich správe AR5 z roku 2014. Tieto dva scenáre nazvali RCP4.5 a RCP8.5.
 
EURO-CORDEX je novou generáciou klimatických projekcií, ktoré sa využívajú na výskum klimatických zmien v Európe. Scenár RCP8.5 IPCC predpokladá najvyššie úrovne emisií skleníkových plynov a do konca storočia predpovedá nárast teplôt o vyše 4 °C. RCP8.5 zohľadňuje veľkú populáciu, malý nárast príjmov, mierne technologické inovácie a vylepšenia v energetike – čo vedie k vysokému energetickému dopytu a žiadnym zmenám v klimatických smerniciach.
 
RCP4.5 predpokladá, že ročné emisie skleníkových plynov dosiahnu vrchol v roku 2040 a následne začnú klesať. Predpovedá, že do konca storočia narastú teploty v priemere o 1,8 °C (medzi 1,1 °C a 2,6 °C). Predpokladá, že v druhej polovici storočia dôjde k úbytku populácie a zavedeniu významných snáh o zníženie emisií skleníkových plynov. Tento scenár predpokladá úbytok v spotrebe energie, ako aj v spotrebe fosílnych palív a veľký nárast vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie.

Prevzaté z originálu "Extreme heatwaves may hit Europe in the short term" na sciencedaily.com