Objav prvého hibernujúceho primáta mimo Madagaskaru

7.12.2015 00:42:07 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 992x

Doteraz boli jediné známe hibernujúce primáty tri druhy lemurov z Madagaskaru. Nedávno však vedci z viedenskej Univerzity veterinárnej medicíny a Vietnamského záchranného centra pre ohrozené primáty zistili, že aj útloň malý, žijúci vo Vietname, Kambodži, Laose a Číne, sa zvykne ukladať na dlhý spánok, aby šetril energiou.

 

Hibernácia je stav šetrenia energie, pri ktorom sa výrazne zníži telesná teplota a metabolizmus. Ak takýto stav trvá viac než 24 hodín, nazýva sa hibernácia. Na svete je mnoho cicavcov, ktoré hibernujú, avšak u primátov je takýto spánok veľmi ojedinelý. Lemury, ktoré boli donedávna jediné známe hibernujúce primáty, žijú len na ostrove Madagaskar, kde zvyknú hibernovať počas obdobia sucha, aby šetrili vodou.
 
Útloň malý (Nycticebus pygmaeus) patrí medzi takzvané členitonosoblížne primáty a dorastá do výšky 20 centimetrov a hmotnosti 400 gramov. Tento nočný živočích žije v stromoch juhovýchodnej Ázie. Tím vedcov skúmal telesné teploty piatich útloňov malých počas jesene, zimy a jari vo vietnamskej rezervácií primátov. Ukázalo sa, že obe pohlavia zvykli medzi decembrom a februárom hibernovať na niekedy až 63 hodín.
 
Thomas Ruf z viedenskej Univerzity veterinárnej medicíny podotkol, že spúšťačom tejto hibernácie sú zrejme vnútorné hodiny, ktoré útloňa uvedú do hibernácie v ročnom období, kedy je preňho ťažké nájsť si potravu. Jedným zo spúšťačov je aj znižovanie vonkajšej teploty. Vo Vietname, kde Ruf útlone skúmal, zvyknú teploty výrazne kolísať. Útlone zvyknú hibernáciu najčastejšie zahajovať v ročnom období, kedy sú teploty najnižšie.
 
Ruf povedal, že divo žijúce útlone malé sú dobre prispôsobené na znížený výskyt potravy v zime. Hibernácia im umožňuje šetriť energiou a existujú svedectvá, že útlone malé dokážu zaspať aj na niekoľko dní. Už viackrát sa stalo, že miestni ľudia natrafili na útlone, ktoré boli na dotyk chladné. Až teraz sa však podarilo vedecky dokázať, že tieto zvieratá skutočne hibernujú.
 
V minulosti sa vedci domnievali, že environmentálne podmienky na Madagaskare boli nevyhnutnou súčasťou hibernácie primátov. Objav hibernujúcich primátov mimo Madagaskaru však vedcov núti túto domnienku zrevidovať. Ruf dodal, že hibernácia z dôvodu prezimovania zrejme u primátov z Afriky, Ázie a Ameriky zanikla, avšak je možné, že aj iné, doteraz málo preskúmané druhy primátov hibernujú a vedci o tom len dodnes nevedia.

Prevzaté z originálu "First discovery of a hibernating primate outside Madagascar" na sciencedaily.com