Najlepšia ochrana pred klimatickými zmenami je zdravá príroda

31.1.2016 00:12:12 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2086x

Nová štúdia vedcov z CSIRO, WCS a Queenslendskej univerzity zistila, že riešenie klimatických zmien by mohlo spôsobiť viac škody než úžitku. Niektoré adaptačné stratégie majú totiž záporný dopad na prírodu. Tara Martin z CSIRO podotkla, že viaceré lokálne komunity sa snažia klimatické zmeny riešiť zmenou ekonomických činností, čo pre prírodu často predstavuje skutočnú katastrofu.

 

V Austrálii a Kanade riešia sucho tým, že poľnohospodárske zvieratá kŕmia zdrojmi z chránených rezervácií a v Konžskej panve zas tým, že kvôli vytváraniu nových polí odlesňujú čoraz väčšie lesné územia. Neporušené nezostanú ani koralové útesy – sú ničené pre výstavbu morských múrov pre nízko položené ostrovy Melanézie – tieto a mnohé ďalšie snahy vysporiadať sa s klimatickými zmenami nakoniec spôsobia viac škôd, než koľko ich odstránia. Podľa Martin sú jedinou skutočnou ochranou pred povodňami a búrkami zdravé a fungujúce lesy, pláne, mokrade a koralové útesy.
 
Zdravé prirodzené lesy dokážu obmedziť  výskyt a rozsah povodní, kým koralové útesy znižujú energiu vĺn až o 97 percent, a teda ponúkajú lacnejšiu obranu proti búrkami spôsobenému vlnobitiu, než ľuďmi vytvorené stavby. Pobrežné ekosystémy, ako napríklad mangrovníky, či pobrežné močiare, sú lacnou a ekologickou alternatívou pre zmierňovanie búrok. James Watson z WCS a Queenslendskej univerzity povedal, že povodne a tropické cyklóny ročne ohrozujú až 100 miliónov ľudí po celom svete a všetci by sa mali snažiť vyvarovať sa zlým snahám o riešenie týchto problémov, ničiacim ekosystémy, ktoré sú našou najlepšou a najlacnejšou formou ochrany.
 
Watson dodal, že v súčasnosti sa už pracuje na stratégiách, ktoré neničia prírodu. Niektoré z nich sú dokonca založené na spolupráci s ekosystémami. Najlepším príkladom je ochrana a obnova mangrovníkových lesov, ktorá je aktívne financovaná rôznymi agentúrami, vrátane USAID.

Prevzaté z originálu "Intact nature offers best defense against climate change" na sciencedaily.com