Krajiny, produkujúce najmenej skleníkových plynov, sú voči klimatickým zmenám najzraniteľnejšie

12.2.2016 21:24:01 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 11650x

Nová štúdia vedcov z Queenslandskej univerzity a spoločenstva na ochranu divej prírody WCS odhalila „neférovosť“ medzi krajinami produkujúcimi najviac skleníkových plynov a krajinami, ktoré na ne najviac doplácajú. Štáty, ktoré vypúšťajú najviac takýchto látok sú najmenej ohrozené klimatickými zmenami, spôsobujúcimi zvýšený výskyt prírodných katastrof, zmenu životného prostredia, hrozby pre ľudské zdravie, či znehodnocovanie prírody priemyslom.

 

Väčšina najohrozenejších krajín sa nachádza v Afrike a na malých ostrovoch. Tieto krajiny čelia vážnemu nebezpečenstvu zo strany morských záplav a rozširovania púští. Ide tiež o najmenej rozvinuté štáty, ktoré majú len minimum zdrojov na vysporiadanie sa s týmito hrozbami.
 
Glenn Althor z Queenslandskej univerzity uviedol, že medzi krajinami vypúšťajúcimi skleníkové plyny a krajinami platiacimi za to tvrdú cenu existuje obrovská nerovnosť. Podľa neho by teda mali krajiny, zodpovedné za väčšinu emisií pomôcť štátom, ktoré na ne doplácajú, a zastaviť tak tento neustále sa zhoršujúci trend. James Watson z Queenslandskej univerzity a WCS podotkol, že súčasná situácia sa dá prirovnať k nefajčiarovi, ktorý dostane rakovinu pretože žije s ťažkým fajčiarom, kým tento fajčiar si spokojne fajčí ďalej a žije si dlhý a šťastný život. Podľa jeho názoru by mali daní „fajčiari“ zaplatiť za „zdravotnú starostlivosť“ krajín, ktoré priamo ohrozujú.
 
Výsledky štúdie ukázali, že 20 z 36 krajín s najväčšími emisiami skleníkových plynov, vrátane Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Číny a väčšiny západnej Európy sú najmenej zraniteľné voči klimatickým zmenám. Naproti tomu 11 zo 17 štátov s nízkymi až stredne vysokými emisiami sú voči týmto zmenám najzraniteľnejšie. Väčšina zraniteľných krajín sa nachádza v Subsaharskej Afrike a južnej Ázii.
 
Do roku 2030 sa počet zraniteľných krajín výrazne zvýši, keďže suchá, povodne, strata biodiverzity a vznik chorôb sa budú dovtedy len zhoršovať. Richard Fuller z Queenslandskej univerzity dodal, že nedávna dohoda v Paríži je významným krokom smerom k zlepšeniu situácie. Ďalším krokom bude zmysluplná mobilizácia dohodnutých smerníc s cieľom dosiahnutia zníženia emisií a pomoci najzraniteľnejším krajinám pripraviť sa na problémy, ktoré ich nevyhnutne čakajú.

Prevzaté z originálu "Secondhand smoke: Nations producing less greenhouse gas most vulnerable to climate change" na sciencedaily.com