Hľadanie deviatej planéty

27.2.2016 23:50:05 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1671x

Francúzskym astronómom z Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides a laboratória GeoAzur sa, prostredníctvom pozorovaní sondy Cassini, podarilo špecifikovať polohu možnej deviatej planéty našej slnečnej sústavy.

 

Objekty Kuiperovho pásu sú malými telesami, podobnými Plutu, nachádzajúcimi sa za dráhou Neptúnu. Tieto objekty sú usporiadané takým spôsobom, že sa dá len veľmi ťažko predstaviť, že by toto rozmiestnenie bolo výsledkom čistej náhody. To je dôvod, prečo Konstantin Batygin a Mike Brown z Caltechu navrhli existenciu deviatej planéty, s hmotnosťou desiatich Zemí, ktorá vychyľuje objekty Kuiperovho pásu z ich dráh. Pomocou numerických simulácií sa týmto dvom vedcom podarilo  určiť možnú obežnú dráhu spomínanej záhadnej planéty. Ak navrhovaná planéta presunula objekty Kuiperovho pásu na ich terajšiu obežnú dráhu, musí byť jej obežná dráha, s osou dlhou 700 astronomických jednotiek, veľmi excentrická (e = 0,6) a naklonená (i = 30 °). Jej terajšiu polohu však Batygin a Brown nedokázali bližšie špecifikovať. Bolo teda na pozorovateľoch oblohy, aby skúmali oblohu všetkými smermi a pokúsili sa záhadnú planétu nájsť.
 
Už od roku 2003 pracujú Agnés Fienga z Observatoire de la Coté d’Azur a Jacques Laskar z CNRS na vývoji planetárnych efemeridov INPOP, ktoré dokážu vypočítať pohyb planét našej slnečnej sústavy s maximálnou presnosťou. Z údajov sondy NASA, ESA a ASI Cassini sa im podarilo vypočítať vzdialenosť medzi Zemou a Saturnom s presnosťou na 100 metrov. Fienga, Laskar a ich tím sa rozhodli použiť model INPOP na otestovanie možnej prítomnosti deviatej planéty v našej slnečnej sústave tak, ako ju navrhli Batygin a Brown.
 
Štúdia francúzskeho tímu ukázala, že, v závislosti od polohy navrhovanej planéty vo vzťahu k jej perihéliu, by deviata planéta mala spôsobovať odchýlky v obežnej dráhe Saturnu, detekovateľné prostredníctvom analýzy rádiových údajov sondy Cassini, obiehajúcej okolo Saturnu od roku 2004. Vedcom sa podarilo vypočítať vplyv deviatej planéty a porovnať orbitálne odchýlky s údajmi zo sondy Cassini. Pre uhol perihélia menší, než 85 °, alebo väčší, než – 65 °, by neboli odchýlky spôsobené deviatou planétou konzistentné s pozorovaniami Cassini. To isté platí pre interval medzi – 130 ° a – 100 °. Tento výsledok vylúčil až polovicu možných smerov, kde by sa záhadná planéta mohla dať spozorovať. Na druhej strane však existujú smery, pri ktorých by existencia deviatej planéty obmedzila nezrovnalosti medzi modelom astronómov a pozorovanými údajmi. Uhol od perihélia tejto oblasti je od 104 ° do 134 °, s tým, že najvyššiu pravdepodobnosť má uhol 117 °.
 
Existencia deviatej planéty môže byť potvrdená len priamym pozorovaním, avšak obmedzením priestoru, v ktorom by sa mohla nachádzať, francúzsky tím výrazne pomohol v tomto vzrušujúcom pátraní.

Prevzaté z originálu "Searching for planet 9" na sciencedaily.com