Svetlo pomáha vyvinúť programovateľné materiály

3.4.2016 00:59:00 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2645x

Svetlo určitej vlnovej dĺžky sa dá použiť na rozhýbanie a ovládanie takzvaných aktívnych materiálov. Tento proces má potenciál nájsť si široké uplatnenie v mnohých oblastiach, medzi ktoré patria napríklad environmentálna ochrana, medicína, či vývoj programovateľných materiálov.

 

Joakim Stenhammar z Lundskej univerzity viedol, v rámci novej štúdie, kolegov z univerzít v Düsseldorfe, Edinburghu a Cambridgi. Tomuto tímu sa podarilo vytvoriť model, v rámci ktorého ovládalo svetlo pohyb aktívnych častíc – svetlo dokázalo spôsobiť, že syntetické častice, aj mikroorganizmy (ako napríklad baktérie, či riasy), sa spontánne usporiadali do formy istej pumpy.
 
V predchádzajúcom výskume bola podobná „pumpa“ vytvorená umelo. Nová štúdia  je jedinečná tým, že pomocou svetla donútila aktívne častice vytvoriť si vlastnú pumpu, ktorá im umožňovala pohyb. Úpravou svetla je možné dosiahnuť rôzne smery pohybu častíc.
 
Ide o štúdiu v relatívne novej, avšak veľmi sľubnej vedeckej oblasti. Aktívne častice je možné uviesť do pohybu mnohými zdrojmi energie, medzi ktoré patrí napríklad aj cukor. Potenciálnou aplikáciou podobných častíc je transport liečiv, či nanosenzorov, do špecifických oblastí tela. Využiť by sa dali aj na lokalizáciu únikov ropy, do ktorej by následne vpustili chemikálie, určené na jej rozloženie.
 
Stenhammar uviedol, že ich technológia by mohla predstavovať lacný a jednoduchý spôsob, akým pumpovať a ovládať baktérie a iné aktívne materiály. Za oblasť, ktorá by touto technológiou najviac získala považuje oblasť materiálnej vedy – programovateľné materiály, vytvorené týmto spôsobom, by boli revolučným vynálezom. Zmenou vonkajších podmienok by sa dali pozmeniť štruktúra, vlastnosti aj funkcia materiálu. Stenhammar dodal, že práve jeho štúdia je prvým krokom k materiálom, o ktorých mohli vedci doteraz len snívať.

Prevzaté z originálu "Light helps develop programmable materials" na sciencedaily.com