Nové merania oblačnosti predpovedajú výraznejšie otepľovanie

8.4.2016 00:24:32 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1669x

Nová štúdia naznačuje, že simulácie na predpovedanie ľuďmi spôsobeného globálneho otepľovania (minimálne časť z nich) podcenili dôležitosť oblakov, čo viedlo k podhodnoteniu reálneho budúceho oteplenia.

 

Ak majú byť modely svetovej klímy pri predpovedaní globálneho otepľovania presné, musia poznať do akej miery ovplyvňuje oxid uhličitý teploty v atmosfére. Tento vzťah bol vedcami nazvaný rovnováha klimatickej citlivosti – ECS (equilibrium climate sensitivity). Čím je hodnota ECS vyššia, tým viac oxid uhličitý ohrieva našu planétu.
 
Oblaky a aerosoly výrazne ovplyvňujú úroveň otepľovania v rámci atmosféry, avšak v súčasnosti sú tiež hlavným zdrojom neistoty klimatických predpovedí. Vplyv oblakov na energetickú rovnováhu Zeme závisí čiastočne aj od množstva a veľkosti ľadových kryštálikov a kvapiek prechladenej tekutiny v atmosfére, ako aj od celkového pokrytia oblačnosťou. Nedávny výskum ukázal, že jeden z procesov tvoriacich ľad, o ktorom sa v minulosti predpokladalo, že je bežný, sa počas skutočnej tvorby oblakov vyskytuje len minimálne. To znamená, že niektoré typy oblakov obsahujú menej kryštálikov ľadu a viac tekutých kvapiek, než si vedci v minulosti mysleli, čo má za následok, že odhady ECS spred tohto objavu sú príliš nízke a teda nezodpovedajú skutočnosti.
 
Ivy Tan z Yalovej univerzity využila vo svojom výskume detailné údaje monitorovania oblačnosti, získané prístrojom CALIOP (Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization), nachádzajúcom sa na palube sondy NASA CALIPSO, ako aj nedávne merania množstva ľadových kryštálikov a kvapiek prechladenej tekutiny v atmosfére Zeme. Integrácia týchto nových parametrov do klimatických modelov výrazne zmenila hodnotu ECS – staré modely odhadovali úroveň ECS na 2 °C až 4,6 °C, kým nové ju odhadujú na 5 °C až 5,3 °C. Je však dôležité podotknúť, že pri daných výsledkoch existuje priestor na variabilitu v závislosti od toho, aký model bol použitý.

Prevzaté z originálu "New cloud measurements are predicting a warmer climate" na sciencedaily.com