Ako El Niňo ovplyvňuje teploty

12.6.2016 17:28:17 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2870x

Vedci zistili, že predchádzajúce oscilácie El Niňo v Tichom oceáne zrejme zvýraznili svetové klimatické fluktuácie na stovky rokov, počas ktorých ovplyvňovali zrážky a teploty v Tichomorí a daný vplyv sa nakoniec podpísal aj na celosvetových klimatických zmenách za posledných 2 000 rokov. Alena Kimbrough z Austrálskej národnej univerzity podotkla, že tieto zistenia môžu výrazne zasiahnuť do súčasných klimatických modelov, predpovedajúcich neďalekú budúcnosť našej klímy.

 

Aj otepľovanie a suchá na severnej pologuli medzi rokmi 950 a 1250 zodpovedali stavu El Niňo v Tichomorí. Naproti tomu nástup La Niňa bol zaznamenaný počas nezvyčajne chladného obdobia medzi rokmi 1350 a 1900. Kimbrough povedala, že jej práca je významnou časťou klimatickej skladačky. Trópy sú totiž komplikovaná, no nesmierne dôležitá oblasť pre svetovú klímu.
 
Súčasné modely nedokážu efektívne zrekonštruovať zmeny v Južnej oscilácii El Niňo na stáročných časových škálach. Tím preto meral stopové prvky a stabilné izotopy stalagmitov indonézskeho ostrova Flores s cieľom rekonštruovať dávnu zrážkovú činnosť, ktorá by sa dala porovnať so záznamami východnej Ázie a stredných a východných častí trópov Tichého oceánu.
 
Južná oscilácia El Niňo predstavuje nepravidelnú variáciu vetra a teplôt hladiny mora tropických častí východného Tichého oceánu. Jeden extrém tejto oscilácie prináša východnej Austrálii a Indonézii vysoké teploty a suchá, kým druhý extrém, nazývaný La Niňa, prináša intenzívne zrážky a búrky.
 
Kimbrough uviedla, že počas posledného desaťročia sa globálne otepľovanie na chvíľu spomalilo, za čo bola z časti zodpovedná La Niňa. Počas posledných 2 000 rokov striedali stáročia pôsobenia El Niňo stáročia pôsobenia La Niňa. Michael Griffiths z Univerzity Williama Patersona dodal, že pokým nebudeme schopní namodelovať klimatické podmienky tropického Tichomoria, môžeme o vyhliadkach globálneho otepľovania počas nasledujúcich desaťročí jedine špekulovať.
 
Do tímu, ktorý viedol Griffiths patrili aj Kimbrough a Michael Gagan z Austrálskej národnej univerzity, profesor Wahyoe Hantoro z Indonézskeho ústavu vied a vedci z Melbournskej a Arizonskej univerzity.

Prevzaté z originálu "How El Niño impacts global temperatures" na sciencedaily.com