Ľudské pozostatky ukazujú minulosť ostrova Palawan

28.6.2016 00:13:06 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2433x

V rámci výskumu zmien pohrebných rituálov a iných kultúrnych zvyklostí za posledných 10 000 rokov, vedci v súčasnosti analyzujú pozostatky ľudí z jaskýň filipínskeho ostrova Palawan. Archeológovia z Filipínskej univerzity v Dilimane (UPD) už od roku 2004 systematicky odhaľujú a skúmajú pozostatky ľudí z jaskýň na severe provincie Palawan. Doteraz boli objavené kosti z rôznych historických období (od posledných 1 000 rokov cez kovové doby, spred 1 000 rokov, a Neolit, spred 4 000 rokov, až po Paleolit, spred 9 000 rokov).

 

Bolo identifikovaných viacero rôznych pohrebných zvyklostí. Ľudia posledného tisícročia boli pochovávaní v celku, pričom ležali na chrbte a smerom ku vchodu do jaskyne. Pozostatky z kovových dôb boli roztrúsené, čo však mohlo byť dôsledkom neskoršieho, opätovného využívania tých istých pohrebísk. Z Neolitu sa našli dve celé kostry, pokryté veľkými kameňmi. Pozostatky z Paleolitu mali formu spálených a roztrúsených kúskov kostí.
 
Výskum nájdených pozostatkov bude aj naďalej pokračovať – vedci sa pokúsia zistiť vek daných ľudí počas smrti, pohlavie, možné choroby a mnoho iných charakteristík. Victor J. Paz z UPD dodal, že bez ďalšieho výskumu nebude možné si vytvoriť skutočne presnú predstavu o pohrebných rituáloch a zvyklostiach týchto dávnych ľudí. Získané vedomosti budú nakoniec porovnané s výsledkami výskumu iných archeologických nálezísk Juhovýchodnej Ázie.

Prevzaté z originálu "Exploring the prehistory of Palawan Island through human remains" na sciencedaily.com