Astma a Veľký londýnsky smog

17.7.2016 19:28:28 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 3340x

Veľký londýnsky smog z roku 1952 spôsobil predčasnú smrť tisícom ľudí a ešte mnoho viac ich z neho ochorelo. Tento smog zosadol na Londýn len na päť dní, avšak napriek tomu je zodpovedný za tisíce prípadov výskytu astmy. Výsledky štúdie vedcov z Kolumbijskej, Kalifornskej a Massachusettskej univerzity, ktoré boli založené na analýze zdravotníckych údajov z 40. a 50. rokov minulého storočia, ukázali, že u mnohých ľudí aj po vyše 60 rokoch naďalej pretrvávajú škodlivé zdravotné účinky tohto smogu.

 

Matthew Neidell z Kolumbijskej univerzity a Prashant Bharadwaj z Kalifornskej univerzity v San Diegu podotkli, že Veľký londýnsky smog sa dá označiť ako „prirodzený experiment“ – išlo totiž o veľmi hustý smog, ďaleko prevyšujúci povolené hodnoty súčasných regulácií a smerníc, ktorý úplne nečakane zasiahol významnú svetovú metropolu. Keďže prišiel nečakane, väčšina obyvateľov mesto neopustila, aby sa mu vyhla. Výskumníci sa, mimo iného, spýtali 2 916 Britov, či trpeli ako dieťa (do 15 rokov), alebo ako dospelí astmou. Odpovede ľudí, ktorí zažili Veľký londýnsky smog boli porovnané s ľuďmi, narodenými medzi rokmi 1945 a 1955, ktorí počas Veľkého londýnskeho smogu v Londýne nežili, alebo boli odcestovaní.
 
Výsledky ukázali, že vystavenie Veľkému londýnskemu smogu počas prvého roka života sprevádzal 20 percentný nárast výskytu detskej astmy. Štatisticky menej významný bol nárast výskytu astmy v dospelosti u ľudí, ktorí v prvom roku života zažili Veľký londýnsky smog – 9,5 percenta. Nenarodené deti, vystavené tomuto smogu mali zvýšený výskyt detskej astmy o 8 percent.
 
Autori štúdie podotkli, že vzťah medzi vystaveniu znečistenému ovzdušiu v detstve a astmou, skúmalo už mnoho štúdií, avšak ich výsledky neboli nikdy kompletne solídne, pretože vedci neboli schopní vylúčiť možné iné faktory, ktoré mohli mať na výsledky ich analýz vplyv.
 
Počas Veľkého londýnskeho smogu sa však, podľa všetkého, neudiala žiadna iná udalosť, ktorá by mohla ovplyvniť výskyt astmy a to, podľa Neidella a Bharadwaja, znamená, že ich štúdia tento problém prekonala a naznačila vysokú pravdepodobnosť prepojenia medzi znečisteným ovzduším počas detstva a neskorším nástupom astmy.
 
Táto štúdia má veľký význam aj pre iné krajiny a mestá, ktoré v súčasnosti bojujú so znečistením ovzdušia – napríklad Peking v posledných rokoch prekonával rekordy najznečistenejšieho ovzdušia v dejinách záznamov. Neidell dodal, že škody po tejto odpornej londýnskej udalosť spred viac než 60 rokov s nami žijú dodnes. Jeho výskum tiež vrhá tieň na zdravie detí, ktoré sa v súčasnosti rodia v Pekingu a iných znečistených mestách.

Celá publikácia tejto štúdie

Prevzaté z originálu "Increase in childhood, adult asthma linked to London's 1952 Great Smog" na sciencedaily.com