Výskum minerálov pod povrchom Zeme

16.10.2016 16:40:17 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 3977x

Profesor geológie Mainak Mookherjee z Floridskej štátnej univerzity skúma svet hlboko pod povrchom Zeme, kde sa snaží pochopiť ako sa najhojnejšie sa vyskytujúce minerály zemskej kôry menia s narastajúcim tlakom. Pri svojej terajšej práci sa zameral na živec – minerál, ktorý je jednou z najdôležitejších zložiek Zemskej kôry. Pri narastajúcom tlaku zvyknú materiály tvrdnúť, avšak Mookherjee zistil, že živec sa, presne naopak, stáva pri veľkom tlaku mäkším.

 

Mookherjeeho práca ukázala, že v hĺbke približne 30 kilometrov pod povrchom sa živec rozkladá na hustejšie minerály, akými sú pyroxén, či kremeň. Hustnutie živca je zrejme jedným z faktorov, prispievajúcich k javu nazývanému seizmická diskontinuita.
 
Seizmická diskontinuita, nazývaná tiež Mohorovičičova diskontinuita predstavuje hranicu medzi zemskou kôrou a zemským plášťom. V roku 1909 ju objavil chorvátsky vedec Andrija Mohorovičič, ktorý si všimol, že seizmografy zamerané na plytké zemetrasenia zaznamenávali dva rôzne druhy vĺn – jedny, ktoré priamym spôsobom putovali blízko povrchu Zeme a druhé, ktoré boli rýchlejšie, no pravdepodobne boli lámané v zemskom plášti.
 
Už od 50. rokov minulého storočia sa vedci snažia porozumieť Mohorovičičovej diskontinuite, pričom minulý rok sa posádka lode JOIDES Resolution pokúsila cez túto diskontinuitu prevŕtať. Ich pokus nebol úspešný, no napriek tomu plánujú v pokusoch v budúcnosti pokračovať. Mookherjee dodal, že ak chceme pochopiť, ako vnútro našej Zeme funguje, musíme najprv dobre preskúmať ako extrémne podmienky ovplyvňujú atomárnu štruktúru a vlastnosti minerálov, z ktorých sa naša planéta skladá.

Prevzaté z originálu "Geologist explores minerals below Earth's surface" na sciencedaily,.com