Štipľavé čili a nanorúrky

8.5.2008 12:56:56 | Q
Physorg | Počet zobrazení: 3381x

Chemici z Oxfordu našli spôsob akým využiť uhlíkové nanorúrky na posúdenie štipľavosti čili omáčky. Technológia by mohla byť čoskoro komerčne dostupná ako lacný a jednorazový senzor s využitím v potravinárstve.

 

Profesor Richar Compton a jeho kolegovia vyvinuli citlivú techniku na meranie hladiny kapsaicinoidov - látok, ktoré môžu za štipľavosť čili papričiek - vo vzorkách čili omáčok.

V súčasnosti sa v priemysle využíva tím ľudských ochutnávačov, takže je výsledok veľmi subjektívny. Comptonova nová metóda určuje presné množstvo kapsaicinoidov a nie je len rýchlejšia a lacnejšia. Pre účely potravinárskych štandardov je aj spoľahlivejšia - testy sa môžu vykonávať priamo na výrobnom páse.

Rozšírená Scovilleho metóda, ktorá je dnes priemyselným štandardom, spočíva v riedení vzorky do chvíle, kedy v nej žiaden z piatich vyškolených ochutnávačov necíti štipľavú chuť pochádzajúcu z čili. Počet riedení sa nazýva Scovilleho rating. Na určenie štipľavosti sa tiež môže použiť chromatografia kvapalín, ale tá vyžaduje rozmerné a drahé zariadenie a detailnú analýzu kapsaicinoidov.

V Comptonovej metóde sa kapsaicinoidy adsorbujú na steny elektródy tvorenej uhlíkovými nanorúrkami. Tím meria zmenu prúdu pri oxidácii kapsaicinoidov elektrochemickou reakciou a údaj je možné previesť na Scovilleho škálu. Technika sa nazýva adsorptívna rozpúšťacia polarografia a ide o relatívne jednoduchú elektrochemickú metódu.

Prof. Compton povedal: „Metóda je fantastickou detekčnou technikou kapsaicinoidov, pretože je jednoduchá - integruje všetky zdroje štipľavosti, pretože všetky kapsaicinoidy majú približne rovnaké elektrochemické vlastnosti.“

Compton požiadal o patent na svoju metódu a odborníci z Oxfordu hľadajú spôsob ako objav čo najefektívnejšie komerčne využiť.

originál článku