ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

CONTICA o srdcovej arytmii

16.6.2008 11:50:55 | * q
| Počet zobrazení: 3734x

Rozprávame sa s profesorom Burkertom M. Pieskem, vedúcim a koordinátorom medzinárodného vedeckého projektu CONTICA

Európska komisia vypísala v rámci 6. rámcového programu STREP výzvu na riešenie významného celoeurópskeho problému, ktorým sú poruchy srdcového rytmu. V celoeurópskej súťaži zvíťazil projekt CONTICA (Control of intracelluar Calcium and Arrhythmias, teda Kontrola bunkového vápnika a arytmie). Do tohto veľkého medzinárodného vedeckého projektu prizvali aj slovenských vedcov z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV.

Čo je úlohou projektu CONTICA? 

Ako kardiológ stretávam vo svojej ordinácii veľa pacientov so zlyhávaním srdca. Je všeobecne známe, že v Európe i na Slovensku vyše 50 percent ľudí umiera na kardiovaskulárne onemocnenia. Podľa európskych štatistík na Slovensku trpí na zlyhávanie srdca asi 200 000 ľudí. Je to teda veľký zdravotný i ekonomický problém. Srdce je pumpa. Jeho zlyhávanie znamená, že nemá silu, aby distribuovalo krv po celom tele. Pacienti zvyčajne prídu do ambulancie so sťažnosťami na prejavy dýchavičnosti a zníženými možnosťami telesnej aktivity. Najväčším problémom je, že väčšina týchto ľudí nezomrie na samotné zlyhanie sily srdca, ale na náhlu srdcovú smrť v dôsledku arytmie, čiže poruchy rytmu srdca. Nanešťastie dodnes neexistuje dostatočne dobrá liečba porúch rytmu srdca. Ďalším zaujímavým problémom je, že na poruchy srdcového rytmu zomierajú nielen starší ľudia nad 60 rokov, ale aj mladí ľudia, zdraví, športovo založení.

Kto každý sa na projekte podieľa? 

Som rád, že sa nám na prácu na projekte CONTICA podarilo získať najlepších výskumníkov v Európe. Sú z rôznych vedeckých odborov od kardiológov, cez genetikov, molekulárnych biológov, fyziológov, až po biofyzikov, ktorí sa dopĺňajú v špeciálnych vedomostiach. Spolu ide o deväť inštitúcií z Nemecka, Rakúska, Holandska, Veľkej Británie, Talianska, Francúzska a Slovenska. Z toho je sedem vedeckých tímov a dva sú malé a stredné podniky. Som rád, že medzi nimi je aj tím inžinierky Alexandry Zahradníkovej z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave, ktorý je ojedinelým pracoviskom základného výskumu v Európe, kde spájajú experimentálnu a teoretickú prácu. To nám ukazuje, že sa môžeme spojiť, aby sme dosiahli lepšie vedecké výsledky.

Prečo sú poruchy rytmu srdca veľkým problémom a zatiaľ neexistuje ich účinná liečba? 

Účinnú liečbu srdcových arytmií zatiaľ nemáme najmä preto, že dostatočne nepoznáme molekulárne mechanizmy príčin ich vzniku. V uplynulých rokoch sa však zistilo, že poruchy srdcového rytmu, vrátane náhlej srdcovej smrti, sú spojené s poruchami pohybu vápnika v srdcovej bunke. Preto je cieľom nášho projektu objasnenie mechanizmov zapríčiňujúcich vznik arytmií pri genetických poruchách vápnikovej signalizácie. V tom zohráva mimoriadne významnú úlohu bielkovina RyR2, ktorá vytvára riadený kanál pre vápnikové ióny. Zmeny v kanáloch zabezpečujúcich vápnikovú signalizáciu spôsobuje mutácia génov spojená s tvorbou nepravidelného srdcového rytmu a náhlymi úmrtiami. V rámci projektu CONTICA chceme lepšie pochopiť na zvieracích a bunkových modeloch, prečo mutácie spôsobujú arytmie. Očakávame, že keď lepšie pochopíme princíp arytmií, budeme môcť vyvinúť lepšiu liečbu nielen pre geneticky zaťažených pacientov, ale aj pre širšiu skupinu pacientov, ktorí zomierajú na náhle zlyhanie srdca z iných príčin.

Spomenuli ste úlohu bielkoviny RyR2. Môžete priblížiť jej poslanie? 

Srdcový sval sa nám pri každom údere stiahne preto, lebo v bunkách sa uvoľnia vápnikové ióny. Keď príde elektrický signál, tak sa RyR2 kanály vnútrobunkových zásobníkov otvoria a vypustia vápnik do bunky. Jednoducho, z miesta, kde bolo veľa vápnika, vytečie na miesto, kde ho bolo málo. Tam sa naviaže na kontraktílne bielkoviny, ktoré vyvolajú kontrakciu – skrátenie/sťah bunky. Uvoľnený vápnik srdcová bunka znovu načerpá do zásobníkov a kontrakcia sa uvoľní. To sa opakuje pri každom ďalšom pulze. Keď však nepravidelnú činnosť srdca vyvolá nesprávna homeostáza vápnika, čo znamená, že proces nie je správne regulovaný, tak sa vápnik pri ďalšom pulze neplánovane, zdanlivo sám od seba, uvoľní skôr. Bunky ešte nie sú elektricky pripravené, aby mohli správne reagovať. To vlastne desynchronizuje celý proces a vznikne arytmia.

Čo ju však vyvoláva?  

Keď sa povie, že molekuly RyR2 mali mutáciu, znamená to, že mali jednu aminokyselinu vymenenú za inú, nesprávnu. Celkovo je v tejto molekule 5 000 aminokyselín. Dnes už vieme, že je tam 80 miest, kde, ak je zlá aminokyselina, vznikne choroba. Existuje teda veľa mutácií. Keď máte pacienta, pri ktorom máte podozrenie, že má mutáciu, potom musíte vyšetriť všetkých 80 génov. Môže sa však stať, že pacient má mutáciu na géne 81, o ktorom ešte nevieme. To spôsobuje, že genetické testovanie je veľmi zložité. Existujú iné dedičné ochorenia, ktoré spôsobuje len jedna mutácia. Stačí, keď otestujete jeden gén a ihneď máte odpoveď, či pacient má alebo nemá ochorenie. Cieľom je mať genetický čip s optimálnym množstvom génov, ktoré by sa testovali. Z vedeckého hľadiska je to možné, ale pre klinickú prax je to ešte hudba budúcnosti.

Ako tieto mutácie vznikajú? 

Zatiaľ sa podarilo zistiť, že riziko náhleho zlyhávania srdca je zapísané v genetickej výbave človeka, a preto je dedičné. Pacientov nestačí len diagnostikovať tradičnými metódami, ktoré zahŕňajú 24-hodinové sledovanie pomocou elektrokardiogramu - EKG a záťažový test, keďže sa prejavuje po veľkej fyzickej či psychickej záťaži. Definitívnu identifikáciu vrodených arytmií určí až genetické testovanie. V súčasnosti sa genetické vyšetrenie robí len vo veľmi málo výskumných centrách v Európe a prakticky len pre vedecké potreby. Naším očakávaním je, že genetické vyšetrovanie bude v priebehu piatich až desiatich rokov dostupné tak rutinne ako dnes EKG. Takže ak riziko poruchy rytmu srdca existuje v rodinách, môže sa preniesť z rodičov na deti. Potom sa dá ochorenie relatívne ľahko zistiť. Ak viete, že arytmiu mala matka, tak vyšetríte deti a viete povedať, či sú ňou postihnuté. Treba však povedať, že je veľa ľudí, ktorí majú túto mutáciu, ale porucha rytmu srdca sa u nich nikdy nevyvinie. Tým sa stávajú pre nás akoby skrytí pacienti.

Sú všetky mutácie rovnaké? 

Naša hypotéza je, že na jednej strane existujú veľmi zhubné mutácie. Ľudia, ktorí ich majú, zomrú väčšinou veľmi mladí. Dokonca sa uvažuje o tom, že aj náhla smrť novorodencov môže byť často dôsledkom porúch srdcového rytmu. Na druhej strane existujú menej nebezpečné mutácie. Ľudia, ktorí majú tieto, sú zdraví a až po rokoch, po inom ochorení srdca, napríklad po infarkte, môže byť pre nich mutácia nebezpečná. Potom sú v riziku náhlej kardiovaskulárnej smrti. Viac však vnímame práve tieto druhé ochorenia a úmrtia. No aj týmto môže náš výskum pomôcť. Ak totiž porozumieme spôsobu ochorenia pacienta s genetickou predispozíciou, pomôže nám to porozumieť aj mechanizmu arytmií vyvolaných inými ochoreniami srdca.

Aký praktický význam budú mať výsledky vášho výskumu? 

Prvým je, že máme genetický podklad choroby a už vieme pacientov upozorniť, že ju majú. Uvediem príklad. Príde do nemocnice mladá žena, ktorá predtým odpadla. Keď nevieme zistiť žiadnu príčinu jej odpadnutia, tak ju musíme skúmať aj z hľadiska poruchy srdcového rytmu. Ak by sme tak neurobili, môže sa stať, že ju má a zostane skrytá. Pacientka napokon môže mať vážne problémy, dokonca môže umrieť na náhle srdcové ochorenie. Druhým je, že musíme rozumieť príčinám choroby a jej mechanizmu na bunkovej a molekulárnej úrovni. Keďže tomuto mechanizmu už čiastočne rozumieme, pokúšame sa na zvieratách vyskúšať niektoré látky vhodné na liečenie arytmií.

Čo sa v rámci projektu CONTICA urobilo? 

Náš projekt sa oficiálne začal 1. februára 2006 a má skončiť v roku 2009. Európska komisia naň poskytla 2,75 milióna eur. Prvé stretnutie jeho účastníkov bolo koncom februára 2006 v nemeckom Göttingene. V marci minulého roka sme sa stretli na prvom hodnotení dosiahnutých výsledkov vo francúzskom meste Montpellier. Tento rok sme mali
Druhú výročnú konferenciu v Smoleniciach, kde sme znovu rozobrali a dali do súvislosti údaje, ktoré sme získali. Teraz máme ešte rok na dokončenie práce. V rámci celoeurópskeho vyšetrovania sme diagnostikovali na genetickú mutáciu 500 až 600 pacientov. Pravdepodobne je však oveľa viac pacientov s touto chorobou, ale ešte ich neidentifikovali. Náš partner v Taliansku, ktorými sú Molekulárne kardiologické laboratóriá IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri v Pavii, zbiera všetky údaje o pacientoch a sleduje ich. Do budúcnosti je úlohou identifikovať veľmi zhubné mutácie a tie, ktoré sú menej nebezpečné. Je to dôležité, lebo keď sa dospeje ku genetickému čipu, na základe ktorého sa bude vyšetrovať ochorenie, budú tam musieť byť práve veľmi zhubné mutácie. Tie, ktoré sú zriedkavé, a nie tak nebezpečné, na genetickom čipe nemusia byť. Najdôležitejšie však je, že v tomto momente sme už identifikovali terapeutický cieľ. Máme látku viažucu sa na molekulu RyR2, ktorú skúmame na zvieracej a bunkovej úrovni. Jej farmakologická skratka je JTV 401.

Koľko potrvá, kým sa podarí nájsť presné postupy na vyliečenie arytmií? 

Projekt CONTICA sa končí v roku 2009. Našou víziou je, že na jeho konci by sme mali mať odskúšanú látku JTV 401 na toto ochorenie. Keď bude táto látka úspešná v terapii, potom musíme nájsť silných partnerov z farmaceutického priemyslu, aby nám pomohli vyvinúť a odskúšať konkrétny liek. Celý proces od výskumu až po klinické vyskúšanie lieku trvá päť až desať rokov.

Pripravil MARIÁN BABIC 

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 4,15
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.